marți, 19 martie 2013

Locuința alternantă a copiluluiLocuința alternantă este un aranjament prin care copilul locuiește perioade aproximativ egale de timp cu fiecare dintre cei doi părinți. Acest aranjament se întâlnește doar în cazul custodiei comune fizice. în această situație copilul are de fapt două locuințe în care petrece, în baza alternantă, perioade aproximativ egale de timp[3]. În această situație ambii părinți sunt părinți rezidenți, copilul petrecând 50% din timp cu fiecare dintre ei. Un astfel de aranjament de tip locuința alternanta este preferat în multe dintre țările europene, ca de pildă în Suedia și Franța, tari în care instanța poate să decidă în acest sens, în interesul superior al copilului, chiar și în situația în care unul dintre părinți se opune. În România acest tip de aranjament este posibil din punct de vedere legal dar se poate implementa doar în situația în care ambii părinți sunt de acord cu împărțirea egala timpului pe care minorul să îl petreacă la locuința fiecăruia dintre ei.[4]. Exemple de implementare a custodiei comune fizice în alte țări:
·     În Codul civil belgian, regula stabilită din anul 2006 este partajarea în proporție de 50% a locuinței stabilite pentru copil între cei doi părinți, dacă aceștia nu se înțeleg altfel. Unul dintre criteriile avute în vedere de jurisprudența belgiană în acordarea exercițiului autorității părintești unuia dintre părinți, criteriu utilizat și la stabilirea locuinței copilului, este așa-numitul „principiu californian”, care constă în capacitatea fiecăruia dintre părinți de a respecta drepturile părintești ale celuilalt. [5]
·     Locuința alternană este de asemenea regula în Quebec în măsura în care părinții locuiesc relativ aproape unul de altul[6]
·     Judecătorii francezi pot impune sentințe de tip locuință alternantă chiar și în cazul în care unul dintre părinți refuză un astfel de aranjament, în sensul că dorește ca copilul să locuiască exclusiv la sine.[7]


Niciun comentariu:

Cele mai citite