duminică, 3 martie 2013

Accesul părintelui la informaţii privitoare la minor


judecător PETRESCU VALENTINA LILIANA

Accesul părintelui la informaţii privitoare la minor este reglementat de către Legea nr. 272/2004 şi reprezintă un drept fundamental al oricărui părinte fată de copiii săi. Acest drept nu poate fi restricţionat decât de către instanţă de judecată atunci când furnizarea acestor informaţii către părintele în cauză ar contraveni interesului superior al copilului. În România sunt însă mulţi părinţi care, în urma divorţului nu mai reuşesc să aibă acces la informaţiile privitoare la copil datorită unor sentinţe judecătoreşti neclare şi a necunoaşterii de către părinţii ce primesc încredinţarea minorilor a obligaţiilor lor legale.
Astfel, părintele la care minorul nu locuieşte în mod statornic are dreptul să fie informat cu privire la schimbarea domiciliului minorului, nu doar cel în drept ci şi cel faptic, cu privire la locaţia unde copilul se află (în caz că aceasta este schimbată temporar, pentru mai mult de o zi, din orice motive inclusiv activităţi de turism împreună cu părintele custodian), precum şi detaliile de contact (număr de telefon, adresă poştală) unde acesta poate fi contactat la acea locaţie, cu privire la bolile sau simptomele de boală apărute, data şi ora programărilor la medic pentru consultaţii (înainte de realizarea consultaţiei), medicul care a realizat consultaţia, tratamentele urmate, vaccinurile la care copilul va fi supus, situaţia şcolară a copilului, notele obţinute la scoală, concursurile sau competiţiile şcolare la care acesta ia parte , cu privire la evenimentele şi festivităţile şcolare la care copilul ia parte (serbări, festivităţi de deschidere a anului şcolar, de premiere, etc.), data şi ora şedinţelor cu părinţii, a serbărilor sau a festivităţilor şcolare, cu privire la înscrierea copilului la cercuri sau cluburi şcolare, înscrierea copilului la diferite activităţi extra- şcolare (sportive, artistice, etc.), cu privire data şi ora diferitelor petreceri la care copilul este invitat şi/sau va participa, cu privire la persoanele cu care copilul intră în contact regulat sau cvasi permanent: bone, baby-sitter, alte persoane din anturajul părintelui custodian, etc.

extras preluat din Sentinţa civilă nr. 1872 (Şedinţa publică din data de 06.02.2013)

Niciun comentariu:

Cele mai citite