duminică, 10 martie 2013

Trebuie sa imi dea politie copie dupa PV-ul de interventie in cazul nerespectarii programelor de vizita?


Întrebare:

Vă cer sfatul într-o problemă, poate mă îndrumaţi să consult o documentaţie de specialitate sau cineva în domeniu îmi va da un răspuns concret. Sunt divorţat de puţin timp, am un program de vizite provizoriu dar soţia nu îl respectă. Am fost cu poliţia la ea acasă dar neavând încă o sentinţă cu titlu executoriu nu am putut lua copiii, poliţia doar a întocmit un  proces verbal în care se menţionează doar faptul că sunt îndrumat către un executor judecătoresc. Doresc să ştiu dacă poliţia avea obligaţia să-mi dea o copie după acel proces verbal fiindu-mi necesară la procesul pentru privind programul de vizită definitiv. Poliţia a motivat faptul că acel document se solicită doar de către instanţă. Deşi avocatul meu mi-a dat împuternicire avocaţială poliţia a refuzat să-mi pună la dispoziţie acel document (pe care-l consideră intern). Cum trebuie să procedez? Mulţumesc. Cu stimă. MN

Răspuns:

1.      În opinia noastră poliţia trebuie să asiste/ajute copilul şi părintele nerezident în punerea în executare a programelor de legături personale. Deşi nu au legi explicite în acest sens – este evident că poliţia are un rol în păstrarea ordinii publice şi în protecţia copilului iar nerespectarea programului de legăturile personale de către părintele rezident sau de către alte persoane, dacă e repetată, constituie infracţiune pedepsită de codul penal.  Faptul că au sosit la faţa locului confirmă acest lucru.
1.      Dvs. aveţi dreptul să interacţionaţi cu copilul NEÎNGRĂDIT câtă vreme partea adverse nu prezintă o sentinţă definitive şi irevocabilă prin care să vă fie restricţionat accesul la copil. Iar poliţia trebuie să vă sprijine în acest sens.
2.      Dacă ar fi fost serioşi poliţiştii în cauză ar fi citit sentinţa, ar fi verificat dacă ziua şi ora corespund cu ce s-a scris în sentinţa, ar fi interpelat pe părintele rezident dacă cunoaşte despre textul sentinţei (indiferent dacă aţi investit-o cu formulă executorie ori nu, programul dat în ordonanţa preşedinţiala este executoriu de drept) şi ar fi consemnat exact lucrurile aşa cum s-au întâmplat.
3.      În opinia ARPCC, indiferent dacă există vreo sentinţa privitoare la programul de vizitare şi aţi fost blocat să o puneţi în aplicare ori dacă nu există nici o sentinţa (deci aveţi toate drepturile asupra copilului, inclusive cel de a interacţiona nestingherit cu el şi fără supravegherea unui terţ) domnii poliţişti ar fi trebuit să aplice o amendă persoanei care blochează legăturile personale dintre dvs şi copil. Se poate aplica amendă legată de tulburarea ordinii publice pentru că e evident că ordinea publică spune că părinţii şi copiii pot interacţiona nestingherit.
4.      În opinia noastră politia trebuie să vă dea copie după PV-ul de intervenţie pentru evenimentul la care i-aţi chemat. Dar cel mai des veţi primi un refuz. Excepţia e că se eliberează copie după PV. O fac anumite unități de poliție. Majoritatea însă se vor tot codi şi vor tot încerca să nu o facă deşi e de datoria dânşilor iar faptul că alte unităţi eliberează cópii după PV arată că ceea ce fac poliţiştii dvs. e incorect. PV-ul descrie ce s-a întâmplat acolo deci este, într-adevăr foarte util în instanţa, pentru a proba reaua voinţă a părintelui rezident. Atenţie însă că de foarte multe ori poliţiştii scriu cu totul altceva în PV decât ce s-a întâmplat în realitate pentru “a-şi face viaţa uşoară”  (vor scrie de exemplu o frază banală de tipul “nu s-au constatat fapte de natură infracţională” deşi poate a fost un scandal în toată regulă în faţa porţii imobilului între părintele rezident şi dvs. scandal care este, bineînţeles, generat de exact refuzul fără drept al părintelui rezident de a vă permite accesul la copil). Vă recomandăm să faceţi plângere organelor superioare ierarhice şi să ne ţineţi la curent cu demersurile.  Şi să înarmaţi cu tenacitate. Să îi petiţionaţi regulat iar în caz ca cererea nu vi se rezolvă favorabil în termenul legal (30 de zile) să mergeţi pe linie ierarhică la instituţia imediat superioară. Cu cât mai multe plângeri vor primi de la părinţi în situaţia dvs. cu atât mai repede noi cetăţeni îi vom “educa” pe domnii şi doamnele de la MAI să conlucreze la respectarea dreptului copilului la legături personale.
5.      Recomandăm ca data viitoare să mergeţi şi cu martori şi să chemaţi din nou poliţia. Cereţi-le să semneze măcar PV-ul pus la dispoziţie de ARPCC (astfel ca pe lângă semnătura martorilor să aveţi şi semnătura poliţiştilor). Legitimaţi poliţişti cu nume, prenume, grad, număr legitimaţie, chiar şi dacă nu vor să semneze PV-ul propuse de ARPCC.
6.      Prevederile din codul de procedură civilă privitoare la executarea cu “executorul judecătoresc” sunt aberante şi imposibil (sau oricum extrem e greu) de pus în aplicare. Copilul nu e un “pian” pe care portărelul intră cu forţa în casă şi îl preia. Iar copilul (dreptul la legături personale e în primul rând dreptul său) nu îşi permite să plătească un executor. Se poate că nici părintele să nu îşi permită dar asta nu dă dreptul organelor de ordine (poliţiei de proximitate) de a ignora acest abuz extreme de grav care se întâmplă copilului.

Mai multe date puteţi găsi în acest manual liber (incomplet şi nefinalizat însă, din păcate) care se g

Cu deosebită consideraţie,
Colectivul ARPCC


[ngo540]

Niciun comentariu:

Cele mai citite