duminică, 2 martie 2014

Se poate respinge autoritatea parentala unui parinte necustodian pe motiv de "conflict intre parinti"?

Întrebare:
Bună ziua, Mă aflu într-un proces de re-incredintare minor în vârstă de 10 ani. Divorţul a avut loc în 2008, copilul a fost încredinţat mamei cu care am avut o înţelegere verbală privind programul de vizită (1 weekend la 2 sapt., o parte a vacanţelor şi uneori câteva ore sau câte o zi). În timp (de cca. 3 ani încoace), mama fiului meu încalcă de mai multe ori în diferite moduri înţelegerea avută, copilul mi se plânge că nu-i corect să stea aşa mult cu mama şi aşa puţin cu mine, rezultatele la învăţătură sunt în scădere, observ că fiul meu este tot mai trist, mai îngândurat şi mai abătut, încerc să dialoghez cu mama fiului meu despre situaţia copilului, iar aceasta refuză orice dialog cu mine. În tot acest timp, de la divorţ încoace mă interesez de starea de sănătate a copilului, ţin legătura cu învăţătoarea copilului, răspund la orice solicitare venită din partea copilului sau a mamei acestuia în privinţa copilului. În aceste condiţii, în 2012 deschid un proces de re-incredintare minor conform NCC privind în principal exercitarea în comun a autorităţii părinteşti şi în subsidiar un program de vizită lărgit. Prima instanţă este de acord că sunt un tată bun, mă preocupă copilul, există un puternic ataşament între copil şi mine, autoritatea tutelară recomandă exercitarea în comun a autorităţii părinteşti, din probaţiune rezultă că mamă refuză să comunice cu mine aspectele privitoare la copil, totuşi instanţa ""în interesul superior al copilului admite în parte"" cererea mea, în sensul că admite în integro programul de vizită dat de mama (weekendurile 2 şi 4 din lună, jumătatea vacanţelor, 3 ore într-o zi din săptămână în care nu petrecem weekendul împreună) motivând  Decizia ICCJ RIL nr. 4/2013 din 18/03/2013 depusă de mama copilului meu, asupra căreia am atras atenţia instanţei că este neaplicabilă în speţă această.  Fac apel, arătând neaplicabilitatea RIL, incorectitudinea şi insuficienţa programului dat de prima instanţă, arăt faptul că mama vrea să mute copilul la o altă şcoală pe motiv ca învăţătoarea ar fi de partea mea, arăt ca mama vrea să-şi schimbe domiciliul într-o altă localitate tocmai pentru a-l duce pe copil cât mai departe de mine, solicit anchetă de la DGASPC. Instanţa de apel consideră intenţia mamei de a depărta copilul de tată prin mutarea la o altă şcoală într-o altă localitate ca neconcludentă şi opinia mea ca neîntemeiată, refuză ancheta DGASPC, solicitând în schimb ascultarea copilului în camera de consiliu, unde copilul arată ca vrea să petreacă timp egal atât cu mama cât şi cu mine. Şi această instanţă reţine ca există dovezi de netăgăduit ca sunt un tată bun, ca există strânse legături între copil şi mine, ca îmi iubesc copilul şi ca îi doresc binele, este de acord ca RIL vizează o altă situaţie, dar având în vedere art 46 din L71/2011 raportat la art 403 NCC, modificarea hotărârii judecătoreşti privind relaţiile personale dintre copii şi părinţii lor divorţaţi este posibilă doar în cazul schimbării împrejurărilor avute  în vedere la momentul pronunţaţii divorţului. Pe de altă parte între noi, părinţii existând o stare conflictuală în ce priveşte modul de exercitare al dreptului meu de a avea legături personale cu copilul, iar copilul având nevoie de o stabilitate atât locativă cât mai ales emoţională, este necesar ca el să se raporteze la o singură noţiune de ""acasă"", prin urmare respinge apelul ca nefondat. În tot acest timp, mama îi spune copilului doar lucruri urâte şi neadevărate despre mine. Din punct de vedere moral, pentru fiul meu în primul rând, voi ataca şi această decizie a tribunalului.
În acesta situaţie mă întreb şi vă întreb pe Dvs.:
1. dorinţa exprimată a copilului, vârsta copilului, faptul ca mama refuză orice cooperare în privinţa copilului, recomandarea autorităţii tutelare, situaţiile descrise în depoziţiile martorilor, nu sunt motive suficiente pentru a se considera ca împrejurările de la momentul divorţului s-au schimbat ?
2. Nu este mai normal ca acum, de la această vârstă, copilul să aibă aproape şi figura tatălui ?
3. Casa copilului nu este acolo unde i se oferă dragoste, adică şi la tată ?  
În final, conştient fiind de faptul ca vă confruntaţi cu situaţii mult mai grave şi mult mai complicate decât cazul nostru, dorindu-vă succes în activitatea pe care o desfăşuraţi, îmi exprim intenţia de a mă alătura organizaţiei Dvs. şi vă rog să îmi comunicaţi părerea Dvs..
Cu mulţumiri, IT

Răspuns:

Stimate domn,

1. dorinţa minorului de 10 ani (după 5 ani de când locuieşte cu mama) spune ca doreşte să petreacă mai mult timp cu tatăl, reprezintă o schimbare de împrejurări extrem de mare. Acum cinci ani copilul era la grădiniţă. Acum e aproape adolescent. Nevoile sale s-au schimbat. Oricum cea mai mare schimbare de împrejurări este schimbarea legii (vedeţi şi modelele publicate pe situl ARPCC), motiv pentru care orice părinte necustodian (ca urmare a unei sentinţe în baza vechiului cod al familiei) poate cere iar instanţa ar trebui să ofere custodie comună (=autoritate părintească comună). Nu reiese din mesajul dvs dacă instanţele v-au acordat sau v-au refuzat această autoritate parentală comună. În mod cert trebuiau să vă redea autoritatea parentală comună. În caz ca nu au făcut-o sunt şanse mari ca recursul dvs să fie admis pe acest capăt de cerere. Refuzul autorităţii parentale comune în baza aşa-numitului "conflict între părinţi" nu este un motiv temeinic de a refuza autoritatea parentală (puteţi depune în acest sens instanţei articolul excelent al dnei avocat Nora Draghie (lector universitar) din Revista Română de Jurisprudenţă nr. 4/2013.  Aceasta afirmă explicit ca "potrivit jurisprudenţei din statele a căror reglementare normativă a constituit sursa de inspiraţie a legiuitorului român, în principiu un conflict între părinţi, chiar şi de o intensitate ridicată sau foarte ridicată, nu poate constitui, în sine, un motiv justificat de pentru respingerea autorităţii părinteşti comune".  Sau puteţi vedea cele scrise pe situl iurispedia.ro. De altfel jurisprudenţa în domeniu este covârşitor în favoarea ideii de reinstaurare a autorităţii părinteşti comune pentru părinţii ce au pierdut-o anterior datei de 1 octombrie 2011. În condiţiile în care ambele instanţe au concluzionat ca sunteţi un tată bun (deci în nici un caz nu puneţi în pericol copilul prin acţiunile dvs, nu sunteţi drogat, dependent de alcool, ciumat, bolnav de Ebola, etc.) instanţele trebuiau (iar legea este extrem de clară în acest domeniu) să reinstaureze autoritatea parentală comună. O eventuală respingere de către Curtea de Apel a cererii dvs justificate de a se reinstaură autoritatea parentală poate crea premisele unui proces la CEDO pe care cu siguranţă îl veţi câştiga. Din păcate însă va fi prea târziu pentru copilul dvs. Într-o astfel de situaţie, ipotetică zicem noi, în care chiar şi Curtea de Apel ar refuza să vă reinstaureze autoritatea parentală, vă rugăm să ne transmiteţi de urgenţă informaţiile despre dosarul dvs cu toate hotărârile celor 3 instanţe. ARPCC militează pentru întroducerea unui recurs în interesul legii. Vom face aceasta deoarece am mai fost sesizaţi cu câteva cazuri izolate în care cererea părintelui necustodian de reinstaurare a autorităţii parentale comune a fost respinsă pentru motivul pretinsei existenţe a unui "conflict" între părinţi. Considerăm ca acest tip de practică e extrem de greşită şi de aceea ARPCC va milita pentru unificarea jurisprudenţei în sensul reinstaurării autorităţii parentale comune pentru toţi părinţii interesaţi şi care ei înşişi nu reprezintă un pericol pentru copil.

2. Este normal ca un copil să aibă acces regulat la ambii părinţi. În mod evident un astfel de acces ca cel descris de dvs este insuficient minorului. Vă recomandăm să printaţi şi să depuneţi la dosar recomandarea nr. 1 a ARPCC privitoare la dimensionarea minimală a programelor de legături personale. De asemenea vă recomandăm să printaţi şi să depuneţi instanţei de recurs studiul Kelly privitor la disponibil în traducere în biblioteca ARPCC. Culegerea de jurisprudenţă existentă pe situl ARPCC (www.arpcc.ro/jurisprudenta)  va pune la dispoziţie câteva hotărâri în care instanţele au încuviinţat un program mai amplu decât clasicul "1 weekend la 2 săptămâni". Recomandăm să le printaţi şi să le depuneţi la dosar.

3. Existe nenumărate studii de specialitate care arată ca un aranjament de tip locuinţă alternantă (de exemplu o săptămână la mama şi una la tată) reprezintă un beneficiu pentru copil care poate accesa ambele modele parentale. Departe de a constitui un motiv de instabilitate (dacă părinţii locuiesc, bineînţeles relativ aproape unul de altul şi de şcoală) un astfel de aranjament crează premizele pentru asigurarea adevăratei stabilităţi a copilului care este legată de accesul regulat la fiecare dintre figurile principale de ataşament, de predictabilitatea interacţiuni cu fiecare dintre aceste figuri de ataşament şi de posibilitatea ca ambii părinţi să fie implicaţi în toate activităţile copilului (nu doar cele de tip recreativ ce se întâmplă în weekend şi în vacanţe). Tocmai de aceea, pe lângă munca pre care ARPCC o depune pentru o mai bună înţelegere în rândul specialiştilor a noţiunii de autoritate parentală comună şi cum anume trebuie ea implementată (cu programe de legături personale generoase acordate copilului cu părintele nerezident) ARPCC militează, împreună cu membrii Federaţiei COLIBRI, pentru implementarea în legislaţia naţională a fiecărui stat european a prezumţiei de custodie comună fizică în cazul în care părinţii nu se înţeleg altfel. O astfel de prezumţie există implementată în legislaţia câtorva state nord americane. În Europa este prezentă în Suedia, Franţa şi Belgia. Standardul de "calitate" pe care îl reprezintă legislaţia în domeniu din Belgia sperăm să putem să îl aducem, în timp, şi în legislaţia română (cu ocazia proximei modificări a codului civil).


Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite