marți, 11 martie 2014

Carta Europeana a Drepturilor Fundamentale sugereaza statelor sa utilizeze programe ample si regulate care sa permita copiilor a se stabili o "relaţie echilibrată şi continuă a copilului cu ambii săi părinţi"

Avem plăcerea de a pune la dispoziţia publicului şi specialiştilor din România confirmarea oficială venită din partea biroului de presă al d-nei Roberta Angelilli, vicepreşedinte al Parlamentului European, privitoare la sensul art 24 aliniatul 3 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene . Această confirmare susține poziția exprimată constant de către Asociaţia Română pentru Custodia Comună cu privire la dimensionarea programelor de legături personale, în sensul de a se asigura copilului posibilitatea unui acces regulat, consistent şi frecvent. Se poate vedea în acest sens Recomandarea nr. 1 a ARPCC, recomandare (pe sugerăm tuturor părinților și avocaților) să o supună atenției instanțelor de judecată la momentul depunerii actelor de divorț.


Aliniatul la care face referire d-na Angelilli în scrisoarea de mai jos este următorul: “(3) Orice copil are dreptul de a întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare interesului său”


Cu deosebită consideraţie
Colectivul ARPCC


______________________________________________________________


Dragă domnule Tromp,


În numele doamnei Angelilli vă mulţumim pentru e-mail-ul dvs. şi pentru interesul dvs. în activitatea acestui birou cerându-vă scuze pentru întârzierea în a vă răspunde.
În ceea ce privește respectarea articolului 24, alin. 3 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene , doamna Angelilli a subliniat în mai multe ocazii relevanţa custodiei comune, nu numai în contextul răpirii internaționale de copii


De exemplu, ea a prezentat o interpelare parlamentară Comisiei referitoare la esenţa custodiei comune la nivel european. Şi sunt, de asemenea, mai multe întrebări scrise pe care d-na Angelilli le-a pus, cu referire la răpirea internaţională de copii. Într-adevăr, în cazul separării sau divorţului, sensul articolului 24 ar trebui fie acela de a se stabili o relaţie echilibrată şi continuă a copilului cu ambii săi părinţi.


Din informațiile disponibile pe site-ul Rețelei Judiciare Europene, multe state membre au adoptat dispoziții în sensul custodiei comune care, dacă este aplicată în mod riguros, poate fi extrem de benefică pentru copii. Cu toate acestea, în afara răpirii internaționale de copii, sunt foarte multe cazuri de copii născuți din părinți de aceeași naționalitate, care, după separare, nu mai au contacte regulate cu unul dintre cei doi părinţi.


Aceasta este o problemă ascunsă care afectează mii de copii ce pierd legătura nu numai cu acel părinte  dar și cu rudele lor de pe acea parte a familiei.


În ceea ce privește protejarea interesului superior al copilului, ambii părinți au aceeași drepturi şi îndatoriri în a creşte, educa si sprijini copiii lor.


- Cu privire la inițiativele întreprinse, Declarația scrisă privind "protecția dreptului minorilor de a menține o relație semnificativă cu ambii părinți, chiar dacă acestia din urmă sunt divorțați sau separați legal" este acum un proiect închis.
- Punerea în aplicare a proiectului-pilot este în curs de desfășurare, rezultatul se preconizează a fi disponibil în luna martie.


Studiul Parlamentului European (PE) privind răpirea internațională de copii este, de asemenea, în curs de desfășurare. Ar trebui să avem rezultatele preliminare (principalele constatări) undeva în perioada februarie - martie.


Există mai multe mecanisme pentru sprijinirea părinților în UE (ca de pildă Convențiile de la Haga sau  Regulamentul 2201/2003), deși definiția de custodie comună face parte din categoria dreptului suveran al familiei. Ca atare, acesta nu intră în sfera de competență a UE, rămânând sub responsabilitatea exclusivă a statelor membre. Aceasta explică de ce pot exista diferențe între sistemele naționale în ceea ce privește definirea custodiei comune și cum funcționează aceasta în practică.


Aș dori să subliniez că, în scopul de a umple golurile existente în aplicarea legislației UE, Comisia Europeană a lansat o revizuire a regulamentului 2201/2003 și va adopta un raport cu privire la modul în care a fost aplicată în practică.


Studiul a PE urmează un altul privitor la "răspunderea părintească, custodia copiilor și drepturile de vizitare în separare transfrontalieră",  își propune în mod expres să ofere o analiză în profunzime a instrumentelor juridice actuale, ar trebui să indice în mod clar orice deficiențe, precum și să prezente propuneri de îmbunătățire.


Studiul ar trebui, în special concentrat pe modul de a garanta eficacitatea cooperării judiciare astfel cum este prevăzut de Regulamentul Bruxelles II și Convenția de la Haga.


Sper că acest răspuns vă este util. Acest birou rămâne la dispoziţia dvs.


Salutări

Luisa Pecoraro – biroul de presă al d-nei
Roberta Angelilli, Vicepreşedinte al Parlamentului European

3 comentarii:

av. Cristiana Nuta spunea...

In dreptul roman nu exista institutia custodiei.

av. Cristiana Nuta spunea...

In dr roman nu exista institutia custodiei. Ea se aplica intr-adevar pentru parintii divortati cu copii, dar in alte sisteme de drept care au reglementat in legea lor aceasta institutie. Noi nu o avem reglementata. Noi avem reglementata in legislatie institutia autoritatii parintesti, precum si modul ei de exercitare, atat inainte cat si dupa divort. Nu putem vorbi de parinte custodian daca nu exista in sistemul de drept roman institutia custodiei

Custodie Comuna spunea...

Stimata doamna,
Noul cod civil roman permite ideea de "autoritate parentala comuna cu locuinta alternanta", adica exact definitia general acceptata la nivel mondial pentru "custodia comuna fizica" (daca parintii se inteleg astfel si sunt multe cazuri in Romania, post octombrie 2011). De asemenea noul cod civil impune ca regula "autoritate parentala comuna cu locuinta unica" in cazul in care parintii nu se inteleg alfel. Aceasta coincide cu definitia general acceptata la nivel mondial pentru "custodia comuna legala". Tot noul cod civil da posibilitatea ca judecatorul sa decida (in baza unor motive intemeiate) ca autoritatea parentala sa se exercite doar de o singura persoana (unul dintre parinti sau un tert) ceea ce coincide cu definitia general acceptata la nivel mondial pentru "custodia unica". ARPCC utilizeaza aceasta frazare deoarece este mult mai exacta si descrie/categorizeaza clar in trei cuvinte orice sentinta emisa de catre instantele din Romania sau de oriunde in lume. Faptul ca intr-o tara obscura din Europa, codasa la absolut toti indicatoriii socio-economici, s-a introdus o alta frazare, nu implica ca aceste notiuni (sa le numim meta-categorii sau tipuri de aranjamente custodiale), "custodie comuna fizica", custodie "comuna legala" sau "custodie unica" nu exista. De asemenea ideea de parinte custodian/necustodian si repsectiv rezident/nerezident au fost incetatenite, e drept si cu sustinerea ARPCC, pentru a clarifica precis pe fiecare dintre cei doi parinti in functie de aranjamentul custodial selectat. ARPCC militeaza pentru claritate si simplitate in limbajul juridic cu speranta ca in final se va intelege mai bine cum se implementeaza corect ideea de autoritate parentala comuna.
Cu deosebita consideratie,
Colectivul ARPCC

Cele mai citite