joi, 13 martie 2014

Metode de identificare a înstrăinării şi alienării


Joanna Bunker Rohrbaugh, Ph.D.,
Departamentul de psihiatrie al Facultăţii de Medicină din Harvard

Relaţiile părinte/ copil
În evaluarea familiilor cu un grad înalt de conflict, este importantă stabilirea locului pe care îl ocupă relaţiile părinte/copil pe continuumul evidenţiat în Caseta 68. Fiecare copil are relaţii pozitive cu ambii părinţi sau o afinitate specială faţă de unul dintre părinţi? Fiecare copil îl preferă pe unul dintre părinţi şi manifestă ambivalenţă faţă de celălalt părinte? Sau copilul preferă un părinte şi îl respinge pe celălalt? Respingerea manifestată de copil faţă de celălalt părinte este puternică şi răzbunătoare?

Factori de risc în alienare
Puteţi consulta factorii de risc în alienare prezentaţi în caseta 69. Prezenţa acestor factori de risc nu înseamnă că un copil este alienat, alienator sau înstrăinat faţă de unul sau altul dintre părinţi. Totuşi, factorii de risc duc la creşterea vulnerabilităţii unui copil în ceea ce priveşte alienarea şi ar trebui să furnizeze informaţii despre pattern-ul relaţional din cadrul familiei.
Semne de suferinţă, înstrăinare şi alienare la copii
Pe măsură ce evaluatorul lucrează cu familia, ar trebui să fie atenţi la orice semn de suferinţă din partea copiilor. O serie de răspunsuri la stres sunt prezentate în Caseta 70, care evidenţiază reacţiile copiilor la ştergerea creierului. Din nou, nu trageţi concluzia pripită că, un copil care prezintă o parte din aceste reacţii înseamnă că are creierul şters sau este alienat faţă de unul dintre părinţi. Acestea sunt reacţii care pot apărea ca răspuns la o serie de factori stresanţi. Aceste caracteristici şi comportamente ale copilului ar trebui să tragă un semnal de alarmă în ceea ce priveşte suferinţa şi să determine o investigaţie mai amănunţită a surselor de suferinţă din viaţa copilului.

Comportamente de alienare parentală
În fiecare evaluare, este importantă identificarea atentă a  relaţiilor familiale. Părinţii pot comunica şi coopera în ceea ce priveşte îngrijirea copiilor? Părinţii sunt blocaţi într-o campanie în derulare al cărei scop este atragerea copiilor de partea lor în cadrul disputei parentale? Părinţii manifestă comportamente de spălare a creierului/ de alienare în raport cu copiii?
Comportamentele alienante au câteva dimensiuni, incluzând (a) severitate, (b) durată (c) sunt uşor de înţeles şi (d) părinţii sunt conştienţi de comportamentele lor (Drozd şi Olesen, 2004). Comportamentele pot fi adoptate de ambii părinţi, dar determină o alienare severă a copilului doar într-un număr redus de cazuri.
Caseta 71 prezintă factorii de identificare pe care Clawar şi Rivlin (1991) i-au descoperit în studiul realizat de ei asupra programării şi spălării creierului. Caseta 72 oferă exemple de factori de identificare pentru a clarifica semnificaţia lor.
Indicatorii comportamentelor de spălare a creierului trebuie să fie interpretaţi în contextul general al dinamicii de familie. În evaluarea acestei dinamici, este utilă luarea în considerare a următoarelor aspecte.16
Atitudinile şi credinţele parentale
Părintele protector şi/sau alienant crede cu adevărat lucrurile compromiţătoare pe care le spune despre celălalt părinte?
Părintele este în mod autentic speriat şi protectiv, chiar dacă se înşeală?
Motive ascunse -
Există vreun câştig financiar de pe urma comportamentelor protective/ alienante?
Comportamentele alienante fac parte din pregătirea pentru relocare?
Există un câştig personal de altă natură de pe urma comportamentelor alienante/ protective?
Personalitate şi temperament parental
Există o istorie personală sau familială de respingere, care se repetă în disputa asupra custodiei?
Vreunul dintre părinţi are o istorie de violare a graniţelor din cadrul relaţiilor? Vreunul dintre părinţi are tendinţa de a vedea copilul ca pe o prelungire a sa?
Vreunul dintre părinţi are dificultăţi în a gândi flexibil şi clar? Există vreo istorie documentată de boală psihică care ar putea explica această dificultate?
Vreunul dintre părinţi are o istorie de abuz fizic, sexual sau emoţional? Cum interacţionează această experienţă cu modul lor prezent de funcţionare ? Au  tendinţa de a gândi, în general într-un mod simplist? Au tendinţa de a vedea lucrurile în termeni de alb şi negru?Caseta 71.                 Reacţii ale copiilor care pot indica spălarea creierului

Factor de identificare                                                                                % din cazuri
Restricţii privind permisiunea de a iubi ambii părinţi..............................90
Informaţii inadecvate.................................................................................85
Unul dintre părinţi este descris ca un martir..............................................80
Afirmaţii contradictorii..............................................................................70
Afirmaţii indirecte care citează
părintele ce utilizează spălarea creierului..................................................70
Atac la caracterul părintelui ţintă...............................................................60
Stare de anxietate........................................................................................60
Părinte bun vs. părinte rău...........................................................................55
Coaliţie sau alianţă cu una din părţi............................................................50
Perspective prescrise – supra-cristalizate,
incluzând citate ale părintelui care spală creierul..............................................45
Schimbări radicale şi
comportament disfuncţional în afara familiei.............................................44
Sentiment de vină legat de propriul rol
în familie sau în disputa asupra custodiei....................................................40
Mesaje non-verbale......................................................................................38
Copilul ca şi spion sau canal de informaţii.............................................. ...30
Afirmaţii inadecvate vârstei.........................................................................30
Coaliţie cu părintele care realizează spălarea creierului
cu scopul păstrării secretelor........................................................................30
Relatări privind comportamentul parental de dresare..................................28
Confuzie în legătură cu rolul sau importanţa părintelui biologic................21
Frica de a lua contact cu părintele ţintă.......................................................20
Afirmaţiile copilului le oglindesc  pe cele
ale părintelui ce foloseşte spălarea creierului..............................................20
Lipsa de cooperare fără motive evidente......................................................15
Distorsiune a gândirii - confuzie, anxietate, alianţă şi ostilitate........................15
Copilul ca prietenul cel mai bun al părintelui..............................................12
Frică legată de propria supravieţuire fizică..................................................10
Copilul îl ameninţă pe părintele ţintă.............................................................8
Adaptat după Clawarşi Rivlin, 1991, p.178, Tabelul 14

Niciun comentariu:

Cele mai citite