sâmbătă, 13 februarie 2016

BREAKING NEWS: CE recunoaşte necesitatea de a întări prezumţia de nevinovăţie până la momentul în care o judecată echitabilă s-a desfăşurat

Acest lucru este important deoarece în multe state din Europa, sub umbrelă unor acţiuni importante şi necesare de a proteja victimele violentei în familie, se desfăşoară abuzuri (acuzaţii false de violenţă) urmate de acţiuni extrem de dure ale organelor statului (de exemplu scoaterea presupusului abuzator din casă cu interdicţia de a se mai întoarce luni de zile, interzicerea accesului la copil) strict în baza unor acuzaţii de violență ne-documentată. Aceasta afectează negativ şi deseori iremediabil relaţia părinte-copil pentru a se afla apoi, după luni sau ani de zile (când procesul se finalizează) că violenţa nu a existat în realitate. 

In cazul Spaniei, afirma anumite surse, unul din efectele perverse ale legii împotriva violentei domestice s-a soldat cu 450.000 de acuzaţii in mai putin de 10 ani de zile, acuzaţii care de multe ori au blocat pe perioade mari de timp accesul părintelui acuzat si dovedit apoi innocent (strict in baza unei declaraţii a victimei pe un chestionar) accesul la copil si la apartamentul aflat in proprietatea sa.

------------------------------------------------------------------------------------

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Dreptul la un proces echitabil: noi norme menite să garanteze prezumția de nevinovăție

Bruxelles, 12 februarie 2016
Astăzi, miniștrii statelor membre ale UE au adoptat o directivă cuprinzând noi norme care vor garanta prezumția de nevinovăție a persoanelor pe care poliția sau autoritățile judiciare le acuză sau le suspectează de comiterea unei infracțiuni.
Directiva asigură totodată faptul că orice persoană acuzată are dreptul de a fi prezentă la propriul proces. 
Noile norme, propuse de Comisie în 2013 (IP/13/1157), vor asigura că aceste drepturi fundamentale sunt respectate pe deplin și în mod egal în practică în întreaga UE.
Dna Vĕra Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Dreptul la un proces echitabil reprezintă un drept fundamental care trebuie respectat în practică peste tot în Europa. În prezent, în Uniunea Europeană mai există încă unele diferențe în ceea ce privește protecția prezumției de nevinovăție. Noile norme comune vor asigura faptul că drepturile cetățenilor implicați în proceduri penale sunt respectate de către poliție și autoritățile judiciare. Înainte de pronunțarea verdictului, orice persoană acuzată ar trebui protejată grație prezumției de nevinovăție. Un proces echitabil presupune, de asemenea, ca persoanele suspectate să aibă dreptul de a păstra tăcerea și de a fi prezente la propriul proces. Aceste elemente vor contribui la crearea unui veritabil spațiu european de justiție și drepturi fundamentale, bazat pe încredere reciprocă.”

Noile norme se aplică tuturor persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale și vor asigura respectarea următoarelor drepturi fundamentale:
·         Nevinovăție până la dovedirea vinovăției: în temeiul noilor norme, autoritățile publice și deciziile judiciare nu pot face nicio referire publică la vinovăția unei persoane înainte ca aceasta să fie dovedită. Toate statele membre au acum o definiție comună a prezumției de nevinovăție.
·         Sarcina probei revine acuzării: noile norme clarifică faptul că sarcina probei pentru a stabili vinovăția revine acuzării; nu persoana acuzată este cea care trebuie să își dovedească nevinovăția. Orice îndoială este în beneficiul persoanei suspectate sau acuzate.
·         Dreptul de a păstra tăcerea: sunt, de asemenea, protejate dreptul de a păstra tăcerea și dreptul de a nu se autoincrimina. Acestea nu pot fi utilizate împotriva persoanelor suspectate sau acuzate pentru a obține condamnarea lor.
·         Dreptul de a fi prezent la proces: dreptul de a fi prezent la proces este esențial pentru a garanta un proces echitabil. Încălcarea acestui drept va acorda persoanelor suspectate sau acuzate dreptul la un nou proces.
Noile norme se bazează pe drepturile fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în Convenția europeană a drepturilor omului. Drepturile instituite prin directivă vor face parte din legislația UE și, ca atare, vor fi puse în aplicare de către statele membre.
Aceste drepturi fundamentale ale UE vor fi aplicate în practică în mod egal în toate statele membre ale UE, fapt care va spori încrederea reciprocă a statelor membre în deciziile judiciare luate de celelalte state membre și va facilita recunoașterea reciprocă a deciziilor în materie de justiție penală.

Etapele următoare
După ce astăzi Consiliul adoptă oficial noile norme, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a se conforma directivei. Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre pentru a se asigura că directiva este corect transpusă.

Context
În octombrie 2015, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană au convenit asupra textului final al noilor norme privind prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces. Parlamentul European și-a adoptat poziția la 20 ianuarie (a se vedea comunicatul de presă).
Directiva se va aplica tuturor statelor membre, cu excepția Danemarcei și a Regatului Unit.
Noile norme prezentate astăzi fac parte dintr-un important pachet menit să garanteze dreptul cetățenilor la un proces echitabil în cadrul procedurilor penale, propus de Comisie în luna noiembrie 2013 (a se vedea IP/13/1157). Acest pachet include trei propuneri legislative:
·         Directiva privind garanțiile speciale pentru copii, asupra căreia Parlamentul European, Consiliu și Comisia au convenit în luna decembrie 2015 (a se vedea MEX/15/6350), dar care nu a fost încă adoptată de Consiliu;
Comisia a prezentat mai multe propuneri vizând consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Au fost deja adoptate trei directive: Directiva privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (2010); Directiva privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (2012) și Directiva privind dreptul de a avea acces la un avocat și de a comunica cu persoane terțe (2013). Directiva privind drepturile victimelor a început să se aplice de la 16 noiembrie 2015.

Informații suplimentare


Detalii aici: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-291_en.htm (comunicatul in engleza)
ref. [ngo3750]

Niciun comentariu:

Cele mai citite