joi, 15 octombrie 2015

Codul Civil din Olanda

Copia acestui document o găsiţi aici: https://goo.gl/H9lvbA

Traducător: Cotorceanu Andreea
Corector: Milian Bogdan

1.    Prezumția (puternică) de custodie comuna legală dupa divorș sau separare (care a fost introdusă în lege în anul 1998)

2.    Prezumția slabă de custodie comună fizică după divorț sau separare (care a fost introdusă în lege în anul 2009)

1.Într-o căsătorie,părinţii exercită autoritatea în mod egal.

2. La dizolvarea căsătoriei altfel decât prin deces sau, după separare legală dată de un ordin judecătoresc, părinţii care au custodie comună, vor continua executarea acestei autorităţi în comun.

B. Prezumţia slabă a custodiei comune sau a planului parental în comun inclusa în 2009 în cartea legii civile olandeze,este inclusa şi în clauza 4 din articolul 247 din Cartea Codului civil Olandez şi spune:

1.Autoritatea parentală include sarcina şi dreptul părintelui de a avea grijă de copilul minor şi de al educa.

2.Sub îngrijirea şi educaţie sunt, de asemenea, înţelese ca preocupare şi responsabilitate pentru bunăstarea fizică şi spirituală şi pentru siguranţa copilului şi pentru a promova dezvoltarea personalităţii sale. În îngrijirea şi educarea copilului, părinţii nu executa nici o violenţă psihică sau fizică sau orice alt tratament umilitor.

3.Autoritatea parentală include obligaţia părintelui de a încuraja dezvoltarea relaţiei copilului său cu celălalt părinte.

4.Părinţilor care îşi exercită autoritatea împreună asupra copilului, după dizolvarea mariajului, ce nu are legătură cu decesul sau după separarea legală dată de un ordin judecătoresc, sau după ruperea parteneriatului înregistrat ,ce nu are legătură cu decesul, sau după terminarea coabitării, dacă se construieşte o notă cum se face referire în articolul 252,primul paragraf, nu li se mai dă voie la dreptul egal de a avea grijă şi educa copilul.

5.Pentru a implementa paragraful 4, părinţii pot lua în considerare într-un acord sau un plan practic parental, obstacolele care pot apărea în urma destrămării mariajului, ce nu are legătură cu moartea sau după o separare legală dată de un ordin judecătoresc, o dizolvare a parteneriatului înregistrat, ce nu are legătură cu moartea, sau terminarea coabitării, dacă o notă ce se referă la Articolul 252, primul paragraf e introdusă , dar numai dacă există bariere relevante.


ref.[ngo3009]

Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite