marți, 13 octombrie 2015

Camera comunelor din Canada a 2-a sesiune a celei de a 40-a legislaturi 57-58 Elisabeta a II-a, 2009
Acesta este doar un rezumat, pentru a accesa documentul complet click aici.

Traducator : Amelia Gheorghe
Modificarea legii divorțului (împărțirea egală al responsabilităților parentale) şi a altor legi în consecință
Parlamentul Canadei recunoaște necesitatea modificării Legii divorțului cu scopul de a :

a) preciza obiectul şi principiile fundamentale ale legii 

b) încuraja soții care divorțează să-şi asume mai o mai mare responsabilitate legată de rezolvarea disputei şi să recurgă într-o măsură mai mică la proceduri adversariale, 

c) promoveze împărțirea responsabilității părintești între cei doi soți şi luarea deciziilor în ceea ce priveşte îngrijirea, susținerea şi dezvoltarea continuă ale copilului, 

d) stabilirea faptului că interesele copilului sunt mai bine servite prin implicarea maximă şi continuă a ambilor părinți în ceea ce-l priveşte şi că prezumția  partajării egale a timpului parental ar trebui constituie punctul de plecare în orice investigație judecătorească., 

e) simplificarea chestiunilor legate de relocare, impunând părintelui care se mută obligația de a păstra relația cu copilul,

f) prevadă culegerea sistematică a statisticilor judecătorești

Majestatea Sa, în baza avizului şi cu consimțământul Sen
atului si al Camerei
Comunelor din Canada prevede:
LEGEA DIVORTULUI
1. (1) Definițiile de « custodie » parental » din paragraful 2 (1) al aceleiași legi sunt abrogate.

(2) Definițiile « acțiune de divorț » şi  «procedură de divorţ » din paragraful 2 (1) al aceleiași legi sunt înlocuite prin ceea ce urmează :

"acțiune de divorț"
"Acțiune de divorț" Acțiune în instanță de către unul dintre soți sau de ambii în vederea obținerii divorțului si a unei pensii alimentare pentru copil, a unei pensii de întreținere pentru soț sau a unui plan parental.

“procedură de divorț”
«Procedură de divorț » Acțiune în instanță demarată de către unul dintre soți sau de ambii soți în vederea obținerii divorțului şi a unei pensii alimentare pentru copil, a unei pensii de întreținere pentru soț si a unui plan parental.

(3) Paragraful 2 (1) al aceleiași legi este modificat prin adăugarea, în ordine alfabetică, a ceea ce urmează:
“rol parental”
« Rolul parental » este asumarea părinte al unui copil, incluzând custodia acestuia cât şi drepturile şi responsabilitățile asociate în mod obișnuit şi tradițional rolului de tată sau de mamă.

Plan parental
« Plan parental » Plan provizoriu sau definitiv formulat în virtutea articolului 16 1. ce include orice plan formulat înainte de intrarea in vigoare a acestei definiții.

Membru al familiei
« Membru al familiei » cu privire la
a) fratele, sora, fratele vitreg, sora vitregă, fratele prin alianță, sora prin alianță
b) bunicul sau bunica
c) soțul sau partenerul/a mamei sau tatălui
d) unchiul sau mătușa
e) nepotul, nepoata, vărul sau verișoara
f) orice altă persoană care are statutul unei persoane vizate la alineatele a) – e) după normele culturale ale tatălui sau mamei copilului.

2. Legea divorțului este modificată prin adăugarea a ceea ce urmează, după articolul 2:
SCOP
Scopul acestei legi este de a asigura dizolvarea rapidă şi echitabilă a căsătoriei şi de a asigura îngrijirea copiilor rezultați din căsătorie.
Principii

(2) Pentru interpretarea si aplicarea prezentei legi, trebuie să se țină cont de următoarele principii :

Soții care divorțează trebuise încurajați să găsească propriile soluții şi să recurgă într-o măsură mai mică la tribunal ;
b) Fiecare copil are dreptul :
(i) Să-şi cunoască ambii părinți şi să fie îngrijit de fiecare dintre ei
(ii) Să cunoască membrii bucure de cultura ei, şi (iii) Să petreacă timp cu ambii părinți şi să comunice cu ei în mod regulat cât şi să mențină relații continue cu membrii familiei sale.

3. Paragraful 6 (3) al aceleiași legi este înlocuit prin ceea ce urmează :
Sesizarea de schimbare de acțiune
(3) Tribunalul unei diviziuni teritoriale sesizat în vederea modificării unui plan parental poate, la cererea unuia dintre foștii soți sau din oficiu, trimite cauza la tribunalului unei alte unități teritoriale în cazul în care cererea este contestată si unde copilul aflat în întreținere are locuința principală.

4. Paragraful 9 (2) al aceleiași legi este înlocuit prin ceea ce urmează:
Datoriile avocatului
(2) Este de asemenea datoria avocatului :
a) Să discute cu clientul său despre posibilitatea de a negocia punctele care pot face obiectul unei pensii alimentare sau ale unui plan parental ;
b) Să informeze clientul despre resursele disponibile în materie de consultanta, mediere, coordonare şi arbitraj familial care ar putea ajuta soții să-şi exercite împreuna rolul în interesul copilului ;
c) Să discute cu clientul sau despre oportunitatea de a prevedea într-un plan parental utilizarea resurselor menționată la alineatul b).

5. Paragraful 11 (4) al aceleiași legi înlocuit prin ceea ce urmează :
Definiție “complot”
In prezentul articol, complotul este o înțelegere sau o conspirație la care soțul care cere divorțul este parte - direct sau indirect - la împiedicarea justiției cât şi a oricărui acord, înțelegere sau orice alt aranjament cu scopul de a fabrica, de a șterge probe sau de a înșela tribunalul, cu excepția oricărei înțelegeri vizând separarea de fapt a pârților, ajutorul financiar, partajul bunurilor sau exercitarea rolului parental cu privire la copiii din căsătorie.

6. Subtitlul precedând articolul 16 al aceleiași legi este înlocuit prin ceea ce urmează :
PLANURI PARENTALE

7. (1) Paragrafele 16(1) si (2 ) din aceeași lege sunt înlocuite de ceea ce urmează :
Plan parental
16 (1) Tribunalul competent poate, la cererea soților, a unuia dintre ei sau a oricărei alte Pagina 6/20 persoane să emită un ordin cu privire la planul parental în ceea ce-i priveşte pe copiii din îngrijirea unuia dintre ei.
Plan parental provizoriu
Planuri parentale
Neaplicarea prezumțiilor
Contactul maxim posibil
Factori
Ajutorul către soți
Informații
Termeni şi condiții
Hotărârea privind schimbarea reședinței
Schimbarea de domiciliu interzisă
Obligația de a plăti taxe
Factori de luat în considerare
Criterii fundamentale
Criterii adiționale
Împărțirea timpului parental

Motivare
(18) Atunci când hotărârea luată conform prezentului articol nu prevede, în ciuda principiilor aplicabile planurilor parentale enunțate în acest articol, împărțirea egală a timpului sau responsabilității parentale, tribunalul explică în mod detaliat motivele deciziei sale.

Încredințarea custodiei
« Încredințarea custodiei »- dispunerea unei ordonanțe sau a unei înțelegeri prin care se încredințează custodia unui copil şi include mai ales o dispoziție cu privire la exercitarea rolului parental pe care îl presupune un plan parental emis în virtutea articolului 16 al Legii divorțului.

"Ordonanța"
Ordonanța sau orice altă decizie , definitivă sau provizorie, în materie de alimentație, custodie sau de acces, executorie într-o unitate administrativă şi include un plan parental emis în virtutea articolului 16 al Legii divorțului.

Publicat cu autorizația Președintelui Camerei Comunelor


ref.[ngo1025]


Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite