duminică, 11 martie 2012

Aplicarea în timp a prevederilor NCC relativ relațiilor dintre părinți și copii după divorț

Aplicarea în timp a prevederilor NCC relativ relațiilor dintre părinți și copii după divorț

Prin adresa cu nr. 993/985/III-7/2012, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție confirmă, ca răspuns la un memoriu al Asociației Române pentru Custodie Comună, faptul că implementarea corectă a prevederilor noului cod civil în materia relațiilor dintre părinți și copii după divorț este aceea de aplicare imediată a acestor prevederi tuturor dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv a celor începute anterior datei de 1 octombrie 2011 și care se judecă în prezent în apel sau recurs.
Cităm din răspunsul parchetului:
în conformitate cu aceste prevederi legale, în materia cererilor de divorţ, stabilire pensie de întreţinere, încredinţare minor sau stabilirea de legături personale, se vor judeca după legea nouă, nu numai acţiunile introduse după data de 1 octombrie 2011, ci şi cele care se află deja pe rolul instanţelor şi care nu au fost soluţionate încă până la data de 1 octombrie 2011. Dispoziţiile art. 223 din Legea nr. 71/2011, invocate în sprijinul punctului de vedere contrar, în sensul că „procesele şi cererile în materie civilă sau comercială în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a Codului civil se soluţionează de către instanţele legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale, materiale şi procedurale în vigoare la data când acestea au fost pornite", devin incidente numai în situaţia în care, Noul Cod civil „nu prevede altfel". Or, aşa cum am menţionat, prin art. 6 alin.(6) din noul cod se prevede contrariul, respectiv că situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acestui act normativ, derivate din căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legală de întreţinere, le sunt aplicabile prevederile legii noi. (extras din textul Parchetului, semnat de d-na judecător Ricu Carmen Simona, șeful serviciului judiciar civil, textul integral poate fi consultat aici)
Acest răspuns susține variatele opinii juridice exprimate de specialiști în domeniu, care, toate, afirmă necesitatea ca instanțele ce judecă procese începute anterior datei de 1 octombrie 2011 să aplice prevederile noii legi pentru capetele de cerere legate de relațiile dintre părinți și copii după divorț (stabilirea modului de exercitate al autorității părintești, stabilirea locuinței minorului, stabilirea pensiei de întreținere în natură precum și stabilirea unor programe de legături personale suficient de ample încât să dea efectivitate ideii de autoritate părintească exercitată în comun). Re-listăm aici aceste opinii:
Din păcate, din studiul pe care ARPCC l-a realizat cu tribunalele și curțile de apel din România se observă că încă multe tribunale și curți de apel interpretează eronat prevederile legii (care ar trebui să fie aceiași pentru toate instanțele) și au făcut și continuă să facă aplicare a prevederilor Codului Familiei abrogat. Listăm aici, cu titlul de exemplu, situația aplicării prevederilor noului cod civil în câteva din instanțele din România:
Instanțe care aplică prevederile legii noi pentru apelurile și recursurile în dosarele începute anterior datei de 1 octombrie 2011
(abordarea corectă)
Instanțe care aplică prevederile legii vechi pentru apelurile și recursurile în dosarele începute anterior datei de 1 octombrie 2011
(abordarea incorectă)
Curtea de Apel Bacău
Tribunalul Arad
Tribunalul Brașov Minori
Tribunalul Ialomița
Tribunalul Timiș
Tribunalul Vrancea
Curtea de Apel Pitești
Tribunalul Bacău
Tribunalul Satu Mare
Tribunalul Vaslui
Tribunalul Vrancea
Tribunalul Caras Severin
Curtea de Apel Constanța
Curtea de Apel Galați
Curtea de Apel București
Tribunalul Buzău
Tribunalul Harghita
Tribunalul Hunedoara
Tribunalul Mureș
Tribunalul Tulcea
Tribunalul Argeș
Tribunalul Botoșani
Tribunalul Iași
Tribunalul Sibiu
În săptămânile ce vor urma Asociația Română pentru Custodie Comună va continua demersurile cu autoritățile competente din domeniu pentru a încerca să unifice practica în acest domeniu. Nu este acceptabil, nici moral și nici logic ca legea să fie interpretată atât de diferit de către instanțele din țară.
ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite