vineri, 2 martie 2012

Argumente pentru aplicare noului Cod civil in materia raportului dintre părinți și copii

Până la finalizarea tuturor cauzelor de divorț și încredințare minori, aflate pe rolul instanțelor înainte de 1 octombrie 2011, tema aplicării sau neaplicării prevederilor noului Cod civil este încă de actualitate.
Această problema este dezlegată în mod expres prin dispozițiile art. 5 din Legea nr. 71/2011 privind  punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil și cele ale art. 6 alin.(6) din noul Cod civil, dispoziții clare ce nu lasă loc de interpretări.
Astfel, în conformitate cu aceste prevederi legale, în materia cererilor de divorț, stabilire pensie de întreținere, încredințare minor sau stabilirea de legături personale, se vor judeca după legea nouă, nu numai acțiunile introduse după data de 1 octombrie 2011, ci și cele care se află deja pe rolul instanțelor și care nu au fost soluționate încă până la data de 1 octombrie 201l. 
Dispozițiile art. 223 din Legea nr. 71/2011, invocate în sprijinul punctului de vedere contrar, în sensul că „procesele și cererile în materie civilă sau comercială în curs de soluționare la data intrării în vigoare a Codului civil se soluționează de către instanțele legal investite, în conformitate cu dispozițiile legale, materiale și procedurale în vigoare la data când acestea au fost pornite”, devin incidente numai în situația în care, noul Cod civil „nu prevede altfel”.
Or, așa cum am menționat, prin art. 6 alin.(6) din noul Cod civil se prevede contrariul, respectiv că situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acestui act normativ, derivate din căsătorie, filiație, adopție și obligația legală de întreținere, le sunt aplicabile prevederile legii noi.

Claudiu Tezla
ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite