joi, 2 august 2012

Punctul 9 din avizul CSM la Proiectul de Modificare a Legii 272/2004


A V I Z

referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

În urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII


În temeiul art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza Hotărârii nr. 600 din 03 iulie 2012 a  Plenului Consiliului Superior al Magistraturii:
Avizează favorabil proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu următoarele observaţii şi propuneri:

P U N C T U L  9


[T]rebuie instituite o serie de garanţii suplimentare în sensul menţinerii relaţiilor personale cu părintele care nu exercită autoritatea părintească, în special când se are în vedere deplasarea copilului în străinătate cu părintele căruia i-a fost încredinţat, prevederi care au drept scop înapoierea copilului în ţară sau prevenirea deplasării i licite a acestuia. Cadrul legal permite părintelui căruia i-a fost încredinţat copilul să-l deplaseze pe acesta oriunde în străinătate şi pentru orice durată, singura condiţie fiind aceea de a fi însoţit.
Apreciem că trebuie prevăzută expres în cuprinsul legii obligaţia părintelui căruia îi este încredinţat copilul (care exercită singur autoritatea părintească) de a-l încunoştinţa pe celălalt părinte, notificându-l prin executorul judecătoresc, cu privire la data, durata şi ţara în care urmează să se deplaseze cu copilul şi adresa la care acesta va locui.
În acelaşi context, apreciem că se impune introducerea unor prevederi referitoare la condiţiile în care poate fi stabilit domiciliul sau reşedinţa copilului în alt stat, în esenţă, cu acordul celuilalt părinte sau cu încuviinţarea instanţei de tutelă, în lipsa acordului. Instanţa de judecată, având în vedere interesul superior al copilului, atunci când constată că stabilirea copilului în străinătate face imposibilă menţinerea relaţiilor personale cu celălalt părinte, datorită lipsei mijloacelor financiare sau altor circumstanţe particulare, va aprecia asupra stabilirii în sarcina părintelui căruia i-a fost încredinţat copilul a unei obligaţii de a suporta cheltuielile unui număr de călătorii ale copilului în România în vederea păstrării legăturii cu părintele rămas în ţară.


Note ARPCC

  1. Un index cu principalele sugestii de îmbunătățire a proiectului venite din partea CSM se pot vedea aici
  2. Avizul complet emis de către CSM precum și proiectul de lege propus de către MMFPS pot fi consultate aici

Niciun comentariu:

Cele mai citite