marți, 7 august 2012

Propunerile CSM de imbunatatire a legii 272/2004 (revenire)

În acest moment există un proiect de lege de modificare a legii protecţiei copilului. Acesta se află pe circuitul de redactare. În şedinţa din data de din data de 03 iulie 2012, prin  Hotărârea nr. 600, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu următoarele observaţii şi propuneri de adăugiri la proiect

10. Definirea tuturor tratamentelor medicale în categoria deciziilor majore care se iau cu acordul ambilor părinţi
11. Propunerea CSM de instituire a obligaţiei părintelui rezident de informa părintele nerezident despre orice schimbare a locuinţei minorului si stabilirea unei sancţiuni contravenţionale în cazul nerespectării acestei obligaţii.
12. Completări la art. 43
13. Completări la art. 46
14. Completări la art. 90
15. Completări la art. 124      

Detalii despre stadiul proiectului de modificare a legii 272/2004 pot fi găsite dacă consultați această pagină web.

Codin Băltăgan,
ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite