duminică, 29 iulie 2012

Propunerile CSM de îmbunătăţire a legii 272/2004


După cum probabil cunoaşteţi, există în acest moment un proiect de lege de modificare a legii protecţiei copilului. Acesta se află pe circuitul de redactare. Prin şedinţa din data de din data de 03 iulie 2012  (Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 600) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu următoarele observaţii şi propuneri de adăugiri la proiect

10. Definirea tuturor tratamentelor medicale în categoria deciziilor majore care se iau cu acordul ambilor părinţi
11. Propunerea CSM de introducere instituire a obligaţiei părintelui rezident de informa părintele nerezident orice schimbare a locuinţei minorului si stabilirea unei sancţiuni contravenţionale în cazul nerespectării acestei obligaţii.
12. Completări la art. 43
13. Completări la art. 46
14. Completări la art. 90
15. Completări la art. 124      

Codin Băltăgan


Note ARPCC

  1. Avizul complet emis de către CSM precum și proiectul de lege propus de către MMFPS pot fi consultate aici


Niciun comentariu:

Cele mai citite