vineri, 31 august 2012

Cazul Cengiz Kiliç împotriva Turciei

Avem plăcerea să vă punem la dispoziţie o traducere realizată de voluntarii ARPCC. Este vorba de cauza CENGİZ  KILIÇ împotriva TURCIEI, cauză în care Turcia a fost condamnată pentru încălcarea  Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Un sumar al respectivei decizii poate fi consultat mai jos:

“Punctul decisiv, în acest caz, rezidă, prin urmare, în a şti dacă autorităţile naţionale au luat toate măsurile care le-ar putea fi, în mod rezonabil, cerute ca parte a procedurii care avea ca obiect exercitarea dreptului la custodie, a celui de vizită şi al celui de reunire a reclamantului cu fiul său. Deşi reclamantul a formulat demersuri repetate spre a-şi menţine relaţiile personale cu fiul său sau de informare a Curţii cu privire la faptul că dreptul său de vizită a fost obstrucţionat de către mama copilului, autorităţile au fost pasive în protejarea dreptului reclamantului care nu a avut decât un contact foarte limitat cu copilul său, pe perioade de până la doi ani. Durata de timp fără contact adecvat între reclamant şi fiul său a jucat un rol determinant în dobândirea unei atitudini de respingere pe care acesta din urmă a arătat-o faţă de tatăl său. Autorităţiile nu au produs probe care sa arate că au încercat să împace părţile în cererile lor respective sau ar fi luat măsuri pentru a facilita executarea voluntară a hotărârilor judecătoreşti. Curtea a amintit că, dacă măsuri coercitive privind copiii nu sunt de dorit în acest domeniu sensibil, utilizarea de sancţiuni nu ar trebui să fie respinsă în cazul unui comportament în mod evident ilegal al părintelui rezident (a se vedea, Cauza Maire vs. Portugalia, nr. 48206/99, § 76, CEDO 2003-VII). Cu toate acestea, în acest caz, instanţele naţionale par să fi făcut economie de astfel de măsuri vis-à-vis de mama copilului. Curtea estimează că ne-luând toate măsurile practice care ar fi fost necesare în circumstanţele cauzei, statul-pârât nu a reuşit să îndeplinească obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 8 din Convenţie”

Traducerea completă din limba franceză a textului poate fi descărcată de aici.

Niciun comentariu:

Cele mai citite