vineri, 2 decembrie 2011

Ce este iurispedia.ro?


Situl iurispedia.ro îşi propune sa devina baza de cunoştinţe cea mai completă cu privire la modul de implementare a noilor coduri civile. Baza de date este construită de voluntari (studenţi, profesori de drept, ONG-uri din domeniul juridic şi social). Conţinutul este supervizat de către membrii proiectului Vin Codurile, coordonaţi de către CSM.
Enciclopedia iurispedia.ro este disponibilă la adresa web http://www.iurispedia.ro, Codul civil Comentat fiind, la acest moment, singurul mega-document din cadrul enciclopediei. La acest moment sunt decent comentate următoarele articole care, considerăm noi, sunt de interes direct pentru specialiştii în dreptul familiei și nu numai:
Pentru fiecare articol al NCC, Colectivul Vin Codurile! a dorit:
· Să se ofere informaţii cu privire la punerea în aplicare a respectivei prevederi,
· Să se ofere informaţii cu privire la expunerea de motive a legiuitorului (preluate din proiectul NCC şi respectiv din expunerea de motive a Guvernului sau din tezele prealabile publicate înaintea adoptării NCC),
· Să se dea posibilitatea experţilor să comenteze sensul articolului,
· Să se marcheze jurisprudenţa relevantă,
· Să se arate corelaţiile cu alte norme în vigoare
· Să se faciliteze o analiză de drept comparat prin compararea prevederilor articolului în cauză cu prevederile corespunzătoare din vechiul cod al familiei şi respectiv cu prevederile oarecum similare din alte coduri civile (din statele de unde legiuitorul s-a inspirat la crearea NCC)

Asociaţia Română pentru Custodie Comună

Niciun comentariu:

Cele mai citite