joi, 23 iulie 2015

Planul Parental face parte din înţelegerea de divorţ.Planul Parental
Copia acestui articol o găsiţi aici: https://goo.gl/jiYKOT

Planul Parental face parte din înţelegerea de divorţ. Este cerut de judecătorie împreună cu actele de divorţ când soţii hotărăsc să divorţeze sau să se despartă. În funcţie de jurisdicţie, părinţii cre se despart pot opta pentru un Plan Parental chiar fără a se înfăţişa în faţa curţii.

Planul Parental stabileşte programul şi protocolul de organizare a vieţii copiilor cu părinţi divorţaţi. Acesta permite părinților să evite viitoare conflicte cauzate de lipsa liniilor directoare privind responsabilităţile legate de copii. Fără aranjamente clare în privinţa acestor responsabilităţi pot apărea  conflicte şi necesitatea rezolvăii lor pe căi legale. Când părinţii nu respecă această cerință, instanța este obligată să ia decizii privind viaţa copiilor şi să stabilească un Plan Parental. Părinţii pot apela și la un mediator care va lua aceleași decizii ca și un judecător, evitând tribunalul pe viitor.
Un Plan Parental poate conţine câteva sau toate elementele de mai jos:

 Timpul petrecut cu copilul ( custodia fizică)

 Luarea deciziilor( custodia legală)

 Deplasarea şi schimbul

 Vacanţele anuale şi pauzele şcolare

 Sprijinul financiar al copilului

 O strategie de rezolvare a conflictelor

 Școala şi accesul la rezultatele școlare 

 Îngrijirea sănătății mentale şi fizice

 Informaţii de contact, schimbarea domiciliului şi călătorie în străinătate

 Activităţi sociale şi rolul în şcoală

 Petrecerea nopţilor şi vizite

 Comunicarea şi luarea împreună a deciziilor 

 Medierea şi arbitrajul

 Asigurarea medicală şi cheltuieli aferente

 Relaţia cu rudele şi alţi apropiaţi

 Impozite şi testamente

Problemele financiare precum pensia alimentară, asigurarea de sănătate, taxe şi drepturi de  urmaş diferă de la o jurisdicţie la alta. Părinţii stabilesc aceste lucruri separat de stabilirea programului copiilor.

În anumite jurisdicţii, o comunitate are un program de parenting în comun, care include creşele, serviciul de transport al şcolii, sporturi şi activităţi. Acestea sunt organizate de Fair Parenting Project. [1]

Dacă planul parental este acceptat de ambele părţi înainte de înfăţişarea în faţa curţii, este numit   ”stipulat” sau “prin consimţământ”. Un  judecător poate aproba un astfel de plan fără  audiere. În general, judecătorii încurajează părţile să ajungă la asemenea înţelegeri decât să se ajungă la tribunal.

Asociația Română pentru Custodia Comună

Cuprins

1 Statele Unite ale Americii

2 Marea Britanie

3 Australia

4 România

5 Spania

6 Belgia & Olanda

7 Bibliografie

Statele Unite ale Americii

Există o lege care cere, în majoritatea statelor, să aibă o lege stipulând ca planul parental să stabilească minimul timpului petrecut cu copilul şi gradul de acces la care are dreptul părintele noncustodial. [2][3][4][5][6][7]Neprecizarea în decizie a timpului minim dă dreptul la un potenţial apel la o curte superioară de justiţie. Primul plan parental face de obicei parte din decizia de divorţ, dacă sunt implicaţi copii. Mai târziu, dacă intervin schimbări precum schimbarea domiciliului, chestiuni de abuz asupra copilului, probleme de sănătate etc. părinţii pot modifica planul parental existent completând o nouă cerere adresată curţii.

Tribunalele de familie din majoritatea statelor prevăd, în planul standard de vizite pe distanțe mici, acordarea unui week-end la două săptămâni şi a unor vacanțe; există şi planuri privind vizitele la distanțe medii şi lungi, care permit combinarea acestor vizite în intervale mai lungi de timp pentru a reduce timpul de deplasare.[8][9][10][11] Dacă judecătorul le aprobă, părinţii pot aduce schimbări acestui plan standardizat sau elabora un plan personalizat.

Copilul de sau în jurul vârstei de 13 ani, în funcţie de stat, poate avea dreptul de mărturie în faţa curţii  cu privire la custodie și înţelegerile din planul de parenting având de obicei un impact puternic asupra deciziei.

Planurile parentale pot include diverse restricţii şi indicaţii cu privire la contactul cu copilul, precum măsuri de siguranţă, îngrijirea medicală, practicarea unui sport și multe altele. Uneori un plan parental impune restricţii cu privire la schimbarea domiciliului sau derogă de la legile unui stat permițând schimbarea domiciliului fără o cerere adresată curţii.

Marea Britanie

În Anglia şi Țara Galilor Children and Family Court Advisory and Support Service/ Serviciul de Sprijin şi Consiliere pentru Copii şi Familie, instituție non departamentală publică, a emis o broşură numită Parenting Plans Putting your children first: a guide for separating parents Planuri parentale în care copilul e pe primul loc: un ghid pentru părinţi despărțiți.[12]

Australia

Planurile parentale în Australia[13] sunt un acord scris între părinţi, încheiat fără ajutorul sau aprobarea curţii, dar pot fi întocmite cu ajutorul unui mediator. Nu au caracter obligatoriu, nu pot fi impuse prin lege, deci nu pot fi încălcate. Un plan parental poate fi emis în aşa fel încât să fie supus aprobării curţii, însă odată aprobat el devine o decizie consimțită. Nu există un plan 'standard' de împărţire a custodiei, fiecare este unic deşi sunt disponibile exemple de planuri parentale.[14]

Asociația Română pentru Custodia Comună

Deşi planul parental nu poate fi impus prin lege, dacă se inițiază acţiune în justiţie după consimțirea asupra planului parental, curtea va cântări cu mare atenție planului inițial întrucât el arată intențiile fiecărui părinte în momentul semnării.

Planul poate cuprinde atâtea prevederi privind copilul (copii) cât consimt părinţii, însă sprijinul financiar nu este inclus in acest plan, pensia alimentară fiind calculată de Agenţia Guvernamentală Australiană de Sprijin a Copilului.[15]

Organizaţia Părinţilor non-custodiali (Îngrijirea copilului în mod egal)[16] a fost fondată în Australia în 1998.

Pagina web a organizaţiei precizează că strategiile de bază sunt centrate asupra drepturilor familiei şi reformei în ce privește pensia alimentară. Aceasta se face prin intermediul unor schimbări legislative care să consacre dreptul natural al copilului la legături apropiate cu ambii părinți, prin schimbări procedurale şi legale care să asigure un sistem de sprijire al copilului corect și echitabil, capabil să îndeplinească roulul de a sprijini copiii.

Organizaţia Părinţilor non-custodiali (Îngrijirea copilului în mod egal) este înregistrată în prezent ca partid politic împreună cu Comisia Electorală Australiană(CEA).[17]

România

Odată cu introducerea custodiei comune în legislaţia naţională românească, a fost făcut public un plan parental standard. Acesta a folosit planul parental din Florida şi a fost creat de către Asociaţia Română pentru Custodia Comună[18][19].  Planul a fost adaptat condițiilor României şi este folosit de către mediatorii din toată țara.[20]

Spania

Planul parental este des folosit și  în Spania.[21]

Belgia & Olanda 

Planul de îngrijire a copilului este introdus în legislaţia din Olanda[22] iar în Belgia[23] există deasemenea un proiect de lege în această privinţă.

Bibliografie

1. Vezi: http://FairParenting.com

2. "Oregon 107.102 Planul de parenting".

3. "Cloudnine Unveils the Pregnancy Mobile App to help and Advice All Indian Parents-to-be" / "Claudnine dezvăluie aplicaţia  pe mobil Sarcina pantru a ajuta și sfătui toţi viitorii părinţi indieni"

4. "Tennessee, Cerinţe minime pentru planul parental".

5. "Planul parental în Georgia".

6. "Planul parental în Florida ".

7. "Planurile parentale California ".

8. "Planuri parentale aprobate în Florida ".

9. "PLANUL PARENTAL STANDARD ÎN OREGON"

10. "PLANUL PARENTAL DIN NEW HAMPSHIRE"

11. "Exemplu de plan parental din New York"

12. CAFCASS (2006). "Planuri parentale:Copilul pe primul plan: un ghid al despărţirii părinţilor " (pdf). Extras la 2008-09-14.

13. ” Planul parental în Australia”. 2011. Accesat la 2011-08-31.

Asociația Română pentru Custodia Comună

14. ”Exemplu de plan parental” pdf 2011. Accest la 2011-08-31.

15. ” Agenţia guvernamentală australiană de sprijinire a copilului”.

16. Organizaţia părinţilor non-custodiali (Dreptul la îngrijire în mod egal a copilului); accesat la 28 Martie 2013.

17. Comisia Electorală Australiană Indexul Partidelor Politice Înregistrate. accesat la 28 Martie 2013.

18. l. O serie dintre aceste articole au fost  publicate http://blog.arpcc.ro/search/label/plan%20parental aici

19. m. A se vedea şi articolul publicat pe web site-ul juridic  din România, aici

20. n. Planul parental din România poate fi accesat aici [sursă nesigură?]

21. o. Rog a se vedea versiunea tradusă a planului parental spaniol aici

22. p. A se vedea Codul Civil Danez- Partea 1, Legea asupra personei  Legea Familiei, Titlui 1.14 Autoritatea asupra copiilor

23. http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2595/53K2595001.pdf 

Categorii:

 Custodia copilului

 Căsnicia


Traducător: Molnar Irina-Christine
Corector: Emanuela Margineanu

Colectivul ARPCC
[ngo2978]

Niciun comentariu:

Cele mai citite