luni, 1 aprilie 2013

Poate gradinita sa imi refuze sa vizitez copilul in timpul programului?

Întrebare: Bună ziua, Descriu pe scurt cazul meu. Sunt în proces de divorţ şi în prezent aştept redactarea hotărârii definitive a Tribunalului Bucureşti.Anterior pe ordonanţă preşedinţială am pierdut încredinţarea copilului până la rezolvarea definitivă a cazului. Deşi în ordonanţa am primit program de vizitare cu ridicare de la locuinţa mamei aceasta nu mi-a permis accesul. Totuşi, pe parcursul anului trecut am reuşit să îmi păstrez legăturile fireşti cu fetiţa mea prin intermediul grădiniţei unde mă puteam deplasa pentru a o vizita. La un moment dat, după Noiembrie 2012 nu mi s-a mai permis să am contact cu fetiţa motivându-mi-se lipsa acceptului mamei pentru a o putea vizita. A venit Moş Nicolae şi am vrut să îi duc cadouri, nu mi s-a permis motivându-mi-se acelaşi accept din partea mamei. În data de 13 Martie am fost la grădiniţă respectivă, care între timp şi-a mutat sediul din Băneasa în Pipera şi, însoţit de un martor, am depus o cerere în scris prin care am cerut să mi şea ofere acces la fetiţă, în afara orelor de program/masa,somn.Nu am primit nici un răspuns iar astăzi dimineaţă mi s-a comunicat telefonic că nu mi se permite accesul, ba mai mult că pe proprietatea privată a grădiniţei nu am ce căuta şi că fără acceptul mamei nu voi putea vedea fetiţa, punct!! Este vorba de Grădiniţa Butterfly care are sedii prin tot Bucureştiul! Mai mult decât atât nici bunicilor paterni nu li s-a permis in nici un fel accesul la grădiniţă iar mama ne interzice absolut orice contact cu nepoţica/fetiţa mea. As dori sa înţeleg daca grădiniţa are dreptul sa îmi refuze accesul la copil.  Mulţumesc. Traian M.

Răspuns: Stimate domn, din ce am discutat cu dvs telefonic înţelegem ca in cuprinsul ordonanţei preşedinţiale nu apare nici vreo prevedere precum ca vi se restricţionează in vreun fel vizitarea copilului la grădiniţă. In măsura in care nu exista o astfel de prevedere expresa AVEŢI TOT DREPTUL DE A VIZITA COPILUL. De asemenea conform Legii 272/2004 aveţi tot dreptul de a primi informări detaliate cu privire la programul copilului, sa fiţi notificat cu privire la serbări, excursii si orice alte evenimente. De asemenea aveţi dreptul (daca cereţi in scris o singura data) să fiţi notificat cu privire la orice informaţii relevante despre copil (daca de exemplu acesta e bolnav, daca lipseşte într-o zi de la grădiniţă, etc.). Instituţia de învăţământ (grădiniţa in acest caz) nu are dreptul de a va împiedica relaţiile personale cu minora indiferent de “ordinele” părintelui custodian (care e parinte custodian). Va citam aici dintr-o sentinţa explicativa emisa in anul 2012 de către Tribunalul Bucureşti:
"In privinţa posibilităţii reclamantului de a-şi vizita copilul la grădiniţă, instanţa reţine, în baza art.16 din legea nr.272/ 20004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,că limitarea sau restrângerea dreptului părintelui ori a copilului de a avea legături personale se poate face numai din dispoziţia instanţei de judecată şi numai dacă există motive temeinice de natură a pune în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului. Altfel spus, cât timp nu există o decizie a instanţei de judecată prin care să se îngrădească exercitarea dreptului părintelui separat de copil de a menţine legăturile personale cu acesta, nici celălalt părinte şi nici vreo altă persoană (fizică sau juridică) nu poate limita acest drept. Prin urmare, nu este necesară o hotărâre judecătorească care să prevadă dreptul reclamantului de a-şi vizita copilul la grădiniţă sau de a se interesa de situaţia copilului, ci dimpotrivă, în condiţiile în care nu există o restricţie în acest sens impusă pe cale judecătorească, indiferent de poziţia părintelui care are copilul în îngrijire, nici o persoană nu poate limita aceste drepturi ale tatălui, sub rezerva normelor care reglementează accesul persoanelor în instituţia de învăţământ respectivă. Instanţa are în vedere şi faptul că hotărârea judecătorească anterioară reglementează exclusiv raporturile dintre părinţi şi copil şi nu exclude reclamantului din cauza de faţă exerciţiul dreptului prevăzut de art.43 alin.3 C.fam, sub imperiul căruia a fost pronunţată hotărârea. Aşadar, instanţa constată că, indiferent de acordul sau dezacordul pârâtei, directoarea grădiniţei trebuia să permită reclamantului să o viziteze pe fiica sa şi să-i dea informaţiile necesare cu privire la situaţia copilului."

Regretam decizia Grădiniţei pe care o considerăm abuzivă, ilegală (a se vedea prevederile legii 272/2004 şi imorala - ţinând cont de prevederile legii şi interpretarea oferită mai sus de o instanţă de judecată  care a trata un caz similar.

Vă sugerăm  să abordaţi Grădiniţa Butterfly şi să îi puneţi în vedere că prin boicotul legăturilor personale fireşti dintre dvs. şi copil se pune în afara legii şi este pasibilă de a fi acţionată în judecată de dvs. pentru acest motiv.

Cu deosebită consideraţie,  
Colectivul ARPCC

[ngo588]

Niciun comentariu:

Cele mai citite