duminică, 7 aprilie 2013

Orientarile Uniunii Europene pentru promovarea si protectia drepturilor copilului


 La nivelul Uniunii Europene, orientările din domeniul drepturilor omului joacă  rolul de cadru  regional solid pentru activitatea UE în promovarea  şi protecţia drepturilor omului în cadrul  politicii externe globale a UE în domeniul drepturilor omului, precum şi în privinţa drepturilor  copiilor. Pentru a consolida drepturile copilului, Uniunea Europeană  s-a angajat, de mulţi ani,  în acţiuni multidimensionale ce cuprind, în special, următoarele elemente:
  -   punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului UE din 2003 privind copiii  şi conflictele  armate;
  -   discutarea drepturilor copilului în relaţia cu ţările terţe, în special în  cadrul dialogului  politic;   
-   finanţarea, în special prin intermediul Iniţiativei european ă  pentru democraţie  şi  drepturile omului (IEDDO), a proiectelor de promovare şi protecţie a drepturilor  copiilor;   
-   pe parcursul procesului de extindere, monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce  priveşte promovarea drepturilor copilului  şi sprijinirea reformei protecţiei copilului în  ţările candidate  şi potenţial candidate;
  -   în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană , alături de statele latino-americane, propune şi sus ţine anual o rezoluţie privind „drepturile copilului”  şi solicită periodic statelor să  semneze, să  ratifice  şi să  pună în aplicare Convenţia cu privire la  Drepturile Copilului şi protocoalele opţionale ale acesteia;
 -   sprijin pentru activitatea actorilor internaţionali  şi regionali relevanţi în domeniul  drepturilor copilului, în special Secretarul  General al ONU, Consiliul de Securitate al  ONU, organismele tratatelor ONU, în special Comitetul pentru drepturile copilului,  procedurile speciale şi mecanismele ONU, precum  şi sprijin pentru organizaţiile  corespunzătoare din cadrul ONU, în special UNICEF, OHCHR, OIM, OMS şi UNFPA  şi mecanismele regionale, în special Consiliul Europei, OSCE, reţeaua europeană  de  Ombudsman pentru copii şi organizaţiile societăţii civile;
 -   În cadrul politicii de dezvoltare a Uniunii Europene,  „Consensul european privind  Dezvoltarea” include respectarea drepturilor copilului în statele membre ale UE prin  trimitere la principalele cadre internaţionale în domeniul drepturilor omului  şi la  Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.
În cazul CE, există  o abordare pe trei căi în privinţa copiilor, ce priveşte (i) aspecte  specifice cum ar fi violenţa împotriva copiilor, copiii afectaţi de conflicte armate,  traficul de copii etc., (ii) drepturile şi necesităţile copiilor prin teme specifice cum ar fi  educaţia  şi sănătatea, precum  şi (iii) o mai bună  integrare a drepturilor copiilor ca unul  dintre aspectele transversale de luat în considerare în toate programele şi proiectele  finanţate de CE.
Notele orientative de punere în aplicare a acestor politici  şi orientările CE privind  integrarea drepturilor copiilor la nivel de  ţar ă  solicit ă  ca drepturile copiilor s ă  fie  protejate în cadrul unei abordări bazate pe drepturi şi privite ca un aspect transversal.  Documentele politicilor  sectoriale reprezintă  instrumente suplimentare de acţiune.
   


Documentul complet poate fi descărcat de aici

Niciun comentariu:

Cele mai citite