joi, 25 octombrie 2012

Cum se calculează pensia modificata la recurs


Întrebare:
Sunt părinte necustodian iar în aprilie 2009 la judecătorie s-a stabilit o pensie de întreţinere 3000 lei (respectiv o treime din veniturile mele salariale lunare din cursul anului 2008). Sentinţa judecătoriei s-a redactat prin iunie 2009, când eram deja şomer datorită crizei. Am făcut apel şi apoi recurs. Prin hotărârea definitivă a Curţii de Apel (februarie 2012) s-a redus pensia la 950 lei (o treime din veniturile mele de după reangajare). Menţionez că eu tot timpul am plătit părintelui custodian sau copiilor sume peste 1000 lei/lună (bani trimişi prin mandat poştal, prin bancă, plăţi către grădiniţa copiilor, etc.). Ieri la un an după sentinţa Curţii de Apel m-am cu poprire în bancă făcută de un executor care afirmă că trebuia să plătesc 5000 lei pe lună pentru timpul scurs dintre hotărârea judecătoriei şi decizia Curţii de Apel. Fiind vorba de o perioadă de 34 de luni de zile această poprire (5000-1000)x34 rezultă o sumă astronomică. Citez din decizia Curţii de Apel: "Criticile recurentului vizând cuantumul pensiei de întreţinere la care a fost obligat sunt întemeiate, în mod greşit reţinând tribunalul existenţa unei înţelegeri a părţilor cu privire la acest aspect. În aceste condiţii, astfel cum învederează şi recurentul pensia de întreţinere trebuie raportată la veniturile realizate de acesta. Din înscrisurile depuse la dosarul de recurs şi aflate la filele 129 – 149 rezultă că recurentul – pârât realizează în medie lunar venituri de 2857 lei. Ca atare, având în vedere dispoziţiile art. 94 alin. 1 Codul familiei potrivit cărora pensia de întreţinere se stabileşte având în vedere atât veniturile pârâtului cât şi nevoile minorilor Curtea va reduce cuantumul pensiei de întreţinere stabilit de instanţa de apel la suma de 475 lei/lunar pentru fiecare minor. (…) Faţă de cele reţinute, Curtea în temeiul dispoziţiilor art. 312 Cod de procedură civilă, va admite recursul, va modifica în parte sentinţa, în sensul celor expuse mai sus. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII INSTANTA DECIDE: (…) Admite recursul declarat de recurentul - pârât (…), împotriva aceleiaşi decizii, modifică decizia recurată, în sensul că, schimbă în parte sentinţa apelată şi cu privire la capetele de acţiune având ca obiect programul de vizitare şi pensia de întreţinere datorată de pârât minorilor. (…) Modifică cuantumul pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul în favoarea celor 2 minori la câte 475 lei lunar, pentru fiecare minor, de la data pronunţării hotărârii şi până la majoratul minorilor.” 
și vă rog să mă ajutați să înțeleg dacă modul în care s-a procedat de către executor este corect. Aș dori să înțeleg care este suma pe care realmente trebuia să o plătesc copiilor. Vă mulțumesc

Răspuns:
Aparent executorul și creditorul obligației de întreținere s-au bazat pe faptul ca hotărârea de la fond este executorie direct (nu trebuie sa devina definitivă) și au mers pe asta. Totuși, acum, după recurs, hotărârea de fond trebuie considerată, de la pronunțare, ca fiind pentru 475 lei pe copil. De altfel, așa este scris și dispozitivul: ”Modifică cuantumul pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul în favoarea celor 2 minori la câte 475 lei lunar, pentru fiecare minor, de la data pronunţării hotărârii şi până la majoratul minorilor. ” . Vă sugerăm să deschideți un proces de contestare la executare deoarece modul în care executorul (și părintele custodian) au acționat, pare abuziv.

Av. Cătălin Oroviceanu


3 comentarii:

razvan viorescu spunea...

Solutia legala: contestatie la executare! Hotarirea se pune in executare de la data raminerii irevocabile...fondul nu e executoriu, ca in situatia ord.presedintiale...
av razvan viorescu

Codin Băltăgan spunea...

Stimate domn,
In textul deciziei Curtii de Apel se arata de mai multe ori ca sentința apelată va fi modificată: ”Faţă de cele reţinute, Curtea în temeiul dispoziţiilor art. 312 Cod de procedură civilă, va admite recursul, VA MODIFICA ÎN PARTE SENTINŢA, în sensul celor expuse mai sus. pentru aceste motive în numele legii instanta decide: (…) Admite recursul declarat de recurentul - pârât (…), împotriva aceleiaşi decizii, modifică decizia recurată, în sensul că, SCHIMBĂ ÎN PARTE SENTINŢA APELATĂ cu privire la capetele de acţiune având ca obiect programul de vizitare şi pensia de întreţinere datorată de pârât minorilor.”
Este evident că executarea la care sunteți supus e un abuz.

Codin Băltăgan spunea...

Pentru calarificari suplimentare SENTINTA este dată doar de către Judecătorie. Tribunalul și Curtea de Apel emit decizii. Prin urmare frazările de tipul ”VA MODIFICA ÎN PARTE SENTINȚA” și ”SCHIMBĂ ÎN PARTE SENTINŢA APELATĂ” în mod evident se referă la schimbarea celor decise de către Judecătoria Sector 5. Pe cale de consecință pensia pentru întreaga perioadă de după data sentinței judecătoriei și până în prezent trebuie plătită la valoarea de 950 lei/lună și nu de 5000 lei/lună

Cele mai citite