joi, 17 mai 2012

Necesitatea introducerii principiului nediscriminării părinţilor în legislaţia română

Articol de Codin Băltăgan, Asociaţia Română pentru Custodia Comună  

Avem plăcerea să punem la îndemână publicului Recomandarea nr. R (84) 4 a Comitetului Miniştrilor al Statelor Membre privind responsabilităţile parentale adoptată de Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei la 28 februarie 1984, cu ocazia celei de a 367-a reuniuni a delegaţilor miniştrilor. Deşi recent s-au împlinit 28 ani de la adoptare, aceasta a fost necunoscută specialiştilor din România, doar recent un organism al statului român (CSM), având bunăvoinţa să realizeze o traducere oficială.

Recomandarea cuprinde anumite aspecte care au fost preluate de către legislaţia română prin actuala formă a noului cod civil (responsabilitatea părintească comună, audierea minorilor, prezumarea acordului celor doi părinţi în actele exercitate faţă de terţi) dar există unul, deosebit de important, care încă este omis, deşi această problemă a fost abordată inclusiv de către Convenţia ONU asupra Drepturilor Copiilor.

Aspectul la care ne referim se referă la nediscriminarea părinţilor cu privire la deciziile de atribuire a responsabilităţile părinteşti. Acesta este un aspect deosebit de important în măsura în care jurisprudenţa din România exercită o preferinţă puternică pentru părintele de sex feminin în deciziile privind încredinţarea minorilor ori, mai recent, în deciziile de stabilire a locuinţei minorilor. Ne permitem să cităm principiul 2 enunţat de către acest document:

“Orice decizie a autorităţii competente cu privire la atribuirea responsabilităţilor parentale sau modalitatea în care aceste responsabilităţi sunt exercitate trebuie să fie fondată în primul rând pe interesele copilului. Oricum, trebuie respectată egalitatea între părinţi şi să nu fie făcută nicio discriminare, mai ales pe temei de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.”

Pentru a consulta traducerea completă a acestui document puteţi accesa această adresă web: http://www.arpcc.ro/lex/010
Din ce cunoaştem, acest principiu al nediscriminării părinţilor în stabilirea interesului superior al copilului este incorporat în propunerile Ministerului Muncii pentru modificarea legii 272/2004, propuneri care se află în acest moment pe circuitul legislativ. Nu putem decât să ne manifestăm speranţa că respectivele propuneri vor fi însuşite de către legiuitor pentru a alinia legislaţia română practicilor corecte în privinţa stabilirii interesului superior al copiilor aflaţi în divorţ.

Codin Băltăgan

Niciun comentariu:

Cele mai citite