marți, 24 martie 2015

Cerere catre instanta, pentru comunicare actelor de procedura prin e-mail

Buna ziua,

Avem placerea sa punem la dispozitia justitiabililor si avocatilor un model privitor la cererea de comunicare a actelor de procedura prin e-mail. Prin  Hotărârea CSM 114/2015 (disponibilă aici  http://goo.gl/kWYZV9) si prin de comunicatul de presă al Ministerului Justiţiei din 15 ianuarie 2015  (disponibil aici http://goo.gl/8R7UWO și în copie aici http://goo.gl/QjPSnp) s-a deschis claea ca justitiabilii sa poata sa obtina automat, de la instanta, incheirile de sedinta si hotararile instantelor, fara a mai fi nevoie sa se prezinte la sediul instantei, la arhiva, pentru fotocopiere. O decizie inteleapta pe care insa, avem semnale, multe instante continua sa o boicoteze, desi formal o aproba.

Prin Hotărârea nr.114/10.02.2015 (disponibilă aici  http://goo.gl/kWYZV9), Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât adoptarea unei hotărâri de principiu a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care să reglementeze:

*1. **Obligativitatea instanţelor de judecată de a completa câmpurile referitoare la adresele de e-mail depuse la dosar, cât şi de a transmite încheierile şi hotărârile judecătoreşti pe adresele respective de e-mail. *

2. *În cauzele având ca obiect plângerile împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, obligativitatea completării câmpului aferent obiectului cererii şi cu seria şi numărul procesului verbal atacat.*

Conform Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 privind *Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești*, există și cadrul legal care permite accesul la actele cauzei în format electronic, prin email. Astfel, conform prevederilor art. 128 alin. 1 din HCSM nr. 387/2005 „cererile pentru eliberarea certificatelor se primesc şi se rezolvă de către primul-grefier sau, după caz, de grefierul-şef”, conform alin. 3 „certificatul se verifică şi se semnează de grefierul-şef sau, după caz, de grefierul şef de secţie şi se înmânează petiţionarului, sub luare de semnătură, sau se expediază prin poştă”, iar alin. 7 reține că „dispoziţiile alin. (1)-(6) *se aplică în mod corespunzător şi la eliberarea copiilor de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar, termenul de întocmire a acestora fiind de cel mult 3 zile*”. Aceste norme se raportează la prevederile art. 94 alin. 2 din cadrul HCSM nr. 387/2005 care
rețin: „expedierea corespondenţei se va realiza prin poştă, agent procedural sau curier, prin *fax* *ori e-mail* sau prin orice alt mijloc de comunicare ce poate fi identificat şi supravegheat şi care să asigure
caracterul oficial al acesteia”.Va recomandam asadar sa utilizati modelul propus de ARPCC, model care pune in vedere temeiurile pentru car formulati aceasta cerere iar in cazul in care grfierii nstantei nu se conformeaza, sa presati, inclusiv cu plangeri catre CSM pentru rezolvarea acestei situatii. 

Consideram ca prin prisunea societatii civile (a avocatilor si a justitiabililor) putem a avem o justitie mai prietenoasa cu justitiabilul si mai eficienta per ansamblu (se rezolva macar partial unul dintre motivele aglomerarii ahirvelor si registraturilor din instantele romanesti)

Cu deosebita consideratie
Colectivul ARPCC

Formularul despre care faceam vorbire se poate descarca din sectiunea de Modele de pe situl ARPCC (adica de aici: www.arpcc.ro/modele sau direct de la aceasta adresa web http://goo.gl/e7evIj   


ref. [ngo3038] 

Niciun comentariu:

Cele mai citite