marți, 4 octombrie 2011

Unificarea practicii judiciare in materia incredintarii minorului


Iurispedia.ro – un site dedicat Noului Cod Civil,
pus la dispoziție de CSM în vederea unificării practicii judiciare
Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, Consiliul Superior al Magistraturii avansează o soluţie pentru a facilita o viziune comună asupra noii legislaţii pe care să o aibă magistraţii, avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti şi consilierii juridici. Astfel, CSM lansează astăzi platforma online www.iurispedia.ro, care conţine noul Cod civil comentat articol cu articol de specialişti în drept, gratuit online. Noul site va fi util în egală măsură populaţiei.
Cei interesaţi vor putea participa la dezbateri în timp real, vor avea acces la comentarii doctrinare, atât cu privire la reglementările din vechiul cod civil care şi-au păstrat actualitatea, cât mai ales cu privire la noile reglementari.
Profesorii din cadrul facultăţilor de drept din ţară, studenţii lor, auditorii de justiţie, organizaţiile neguvernamentale cu preocupări în sfera drepturilor omului şi reforma justiţiei au fost invitaţi deja să participe la acest proiect. Începând de astăzi vor colabora la proiect şi practicienii dreptului.
Consiliul Superior al Magistraturii invită toate persoanele preocupate de noua legislaţie fundamentală din România să acceseze şi să contribuie la completarea platformei Iurispedia, care este una deschisă. Iurispedia.ro este un site public, dedicat iniţial Codului civil şi care va fi extins ulterior la celelalte trei coduri ce vor intra în vigoare anul viitor.
Site-ul Iurispedia.ro este produs în cadrul proiectului Vin Codurile, iniţiat de către CSM în luna mai 2011 în scopul pregătirii implementării noilor coduri, aspect monitorizat inclusiv de către Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. În cadrul acestui proiect, CSM a deschis pe 15 septembrie o rubrică specială pe site-ul sau www.csm1909.ro intitulată Noul Cod Civil pe întelesul tuturor” în care se regăsesc Codul Civil, Legea de punere în aplicare a acestui cod şi broşuri în care specialişti în drept explică în fiecare săptămână principalele reglementări cu caracter de noutate. De asemenea, CSM s-a implicat în organizarea mai multor sesiuni de formare pentru judecători, avocaţi, notari publici şi executori judecătoreşti în vederea familiarizării cu noile instituţii.
Proiectul “Vin Codurile” este derulat de către Grupul inter-instituţional pentru pregătirea aplicării noilor coduri. Acesta reuneşte instituţii de formare a practicienilor dreptului – Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român, Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti, Institutul Bancar Român – şi autorităţi în responsabilitatea cărora intră formarea practicienilor – Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Public, Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România. La lucrările sale participă asociaţii profesionale şi sindicate, reprezentanţi ai societăţi civile etc.
membru CSM


Niciun comentariu:

Cele mai citite