vineri, 16 septembrie 2016

Legea nr. 7/2015 din 30 Iunie privind relațiile de familie în cazuri de separare sau despărțire a părinților

Acesta este un rezumat.
Articolul in original poate fi gasit aiciSunt informați toți cetățenii Țării Bascilor asupra faptului că Parlamentul a adoptat Legea nr. 7/2015 din data de 30 Iunie privind relațiile de familie în cazuri de separare sau despărțire a părinților.


Aprobarea inițiativei de către Parlament a reprezentat începutul unei proceduri parlamentare complexe și de amploare cu privire la legea în prezent adoptată, care venea să introducă în Dreptul civil din Țara Bascilor, norme care fuseseră deja aprobate în alte comunități autonome din împrejurimile noastre.

Articolul 8. Autoritatea parentală.

1. Autoritatea parentală este exercitată în comun de către ambii părinți sau doar de către unul dintre aceștia, cu acordul expres sau tacit al celuilalt. Autoritatea parentală va fi exercitată întotdeauna în beneficiul și în interesul copiilor.

2. În mod excepțional, dacă este în beneficiul copiilor, judecătorul va putea decide să acorde custodia, în totalitate sau în parte, unuia dintre părinți. Judecătorul va putea, de asemenea, să nu acorde custodia unuia dintre părinți, dacă procesul indică faptul că ar exista temei pentru aceasta.

Articolul 9. Custodia copiilor.

1. Fiecare părinte, împreună sau separat, va putea solicita judecătorului, în interesul copiilor, să dețină, în comun sau separat, custodia legală a copiilor. Cererea trebuie trimisă împreună cu o propunere referitoare la evoluția regimului custodiei, inclusiv determinarea perioadelor de conviețuire și relaționare, precum și mijloacele de comunicare cu părintele care nu deține custodia copiilor și, acolo unde este cazul, cu celelelalte rude și persoane apropiate.

2. Împotrivirea unui părinte la acordarea custodiei comune sau relațiile precare dintre părinți nu vor exclude și nici nu vor fi suficiente pentru a nu acorda custodia comunp, dacă aceasta este în interesul minorului.

3. Judecătorul, la cererea unei părți, va decide în favoarea custodiei comune, de fiecare dată când acest lucru nu prejudiciază interesele minorilor și va lua în considerare, întotdeauna, următoarele circumstanțe:.

a) Practica anterioară a părinților cu privire la relațiile acestora cu minorii, atitudinea lor și relațiile copiilor cu fiecare părinte.

b) Numărul băieților și fetelor.

c) Vârsta băieților și fetelor. 

d) Opinia copilului, dacă acesta are discernământ și în toate cazurile în care are peste 12 ani.

e) Îndeplinirea obligațiilor de către părinți, respectul reciproc, precum și atitudinea lor în vederea asigurării relațiilor copiilor cu ambii părinți, celelalte rude și persoanele apropiate.

f) Rezultatul rapoartelor referitoare la alin. 4 al acestui articol.

g) Mediul social, școlar și familial al copiilor.

h) Posibilitatea părinților de a îmbina viața profesională cu cea familială, precum și atitudinea lor, voința și implicarea în îndeplinirea obligațiilor.

i) Locația reședinței obișnuite și sprijinul pe care îl primesc.

j) Orice altă circumstanță concurentă a părinților sau copiilor care este relevantă regimului de conviețuire

4. Înaintea pronunțării hotărârii, părțile pot pune la dispoziție, sau judecătorul, din oficiu sau la cerere, poate obține rapoarte cu privire la medierea familială, doctori, specialiști în domeniul social sau psihologic cu privire la modalitatea adecvată de exercitare a autorității parentale și regimul custodiei minorilor și, acolo unde este cazul, cu privire la domiciliu, relațiile și comunicarea copiilor cu părintele cu care nu locuiesc și alte persoane.

Dispoziţii tranzitorii.

Prevederile prezentei Legi se vor aplica revizuirii judiciare a acordurilor și măsurilor dispuse anterior intrării acesteia în vigoare, atunci când una dintre părți sau procurorul va solicita acest lucru, iar judecătorul va considera ca poate fi aplicată ca urmare a circumstanțelor speciale ale fiecărui caz dat.

Dispoziţii finale.

Prezenta Lege va intra în vigoare la trei luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial din Ţara Bascilor.
Prin urmare, dispun ca toți cetățenii, atât persoanele fizice, cât și autoritățile din Țara Bascilor, să o respecte și să o pună în aplicare.
ref.[ngo3525]
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite