sâmbătă, 10 septembrie 2016

Convenția Consiliului Europei

Pentru mai multe informatii aici

Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) a intrat in vigoare la 1 septembrie 2016 
Ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 30/2016, are ca scop protejarea femeilor împotriva tuturor formelor de violență și prevenirea, incriminarea și eliminarea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și promovarea egalității între femei și bărbați. 


Transpunerea prevederilor Convenției în legislația națională constituie unul din principalele obiective ale Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, pachetul legislativ prin care vor fi aduse modificările necesare fiind într-un stadiu avansat, urmând a fi îndepliniți ultimii pași procedurali înainte de a fi transmis Parlamentului spre adoptare
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite