marți, 23 iunie 2015

Despre Convenţia de la Istanbul


Violenţa împotriva femeilor, în toate manifestările lor  şi violenţa domestică, sunt nişte acte de violenţă foarte traumatizante. Violenţă care are scopul de a domina şi controla.
Majoritatea victimelor a urmăririi, hărţuirii sexuale, violenţei sexuale şi violului, căsătorii forţate, abuzate fizic, sexual şi psihologic de către partenerii intimi  şi sterilizării forţate sunt femei. Adăugând mutilarea genitală a femeilor şi avortul forţat ca forme de violenţă la care doar femeile pot fi supuse, arată nivelul şocant  al diversităţii în comportamentul crud şi degradant pe care femeile îl experimentează. Dacă luăm în considerare faptul că violenţa are loc din partea bărbaţilor, e doar un pas mic spre a înţelege că violenţa împotriva femeilor este una structurală- violenţă care îi face pe bărbaţi să îşi susţină puterea şi controlul. Acest lucru e şi mai evident dacă ne uităm la încercările neuniforme ale poliției, instanțelor și serviciilor sociale de a ajuta femeile victime.
Consiliul Convenţiei Europene de prevenire şi de combatere a violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice este bazat pe criteriul cum că violenţa împotriva femeilor este o formă de violenţă a genului, ce este comisă împotriva femeilor, deoarece acestea sunt femei. Este obligaţia statului să se adreseze în toate formele sale şi să ia măsuri pentru a preveni violenţa împotriva femeilor, de a proteja victimele şi de judecă făptaşii. Eşecul de a face asta revine în responsabilitatea statului. Convenţia nu lasă loc de îndoială: nu poate fi egalitate între femei şi bărbaţi dacă femeile îndură violenţă bazată pe gen, pe o scară largă şi agenţiile şi instituţiile de stat întorc capul de la acest lucru.

 Pentru că nu numai femeile îndură violenţa domestică, părţile de la convenţie sunt încurajate să aplice cadru de protecţie bărbaţilor,copiilor şi vârstnicilor care sunt expuşi la violenţă în familie sau în unitatea internă.Cu toate astea, nu ar trebui să se treacă cu vederea faptul că majoritatea victimelor violenţei domestice sunt femei şi că acea violenţă împotriva lor este o parte mai largă a discriminării şi inegalităţii.

Ref [ngo2913]

Traducător: Cotorceanu Andreea 

Corector: Milian Bogdan

Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite