marți, 3 februarie 2015

Legea Belgiana a Custodiei comune aniverseaza 9 ani !

Bună ziua,

Avem plăcerea să vă punem la dispoziţie prevederile legale din Belgia care au transformat profund modul de soluţionare a proceselor cu minori introducând prezumţia legală de custodie comună fizică (domiciliu alternant). La 9 ani de la introducerea în legislaţie, aceste prevederi au redus puternic conflictele inter-parentale şi au făcut părinţii să nu mai transforme copiii într-o miză (sau, mai rău, într_o armă). Mai puţin de 30% din familii ajung în aranjamente de tip locuinţă alternantă (şi asta pentru că, majoritatea părinţilor se înţeleg aşa consideraand că aranjamentul serveşte cel mai bine bunăstării copiilor). În acelaşi timp restul familiilor se înţeleg altfel (reşedinţa prepondernt la unul dintre ei) dar aceste înţelegeri sunt liber asumate şi pornesc de la o bază de egalitate între părinţi. În fapt, legea simplă şi clară, a redus conflictul inter-parental şi a redus durata procedurilor judiciare în beneficiul nemijlocit al copiilor implicaţi.

"§ 2. Când părinţii nu locuiesc împreună și tribunalul este sesizat cu privire la litigiul lor, acordul ce priveştegăzduirea copilului este aprobat de către instanţa de judecată cu excepţia cazului în care contravine în mod clar intereselor copilului.
În lipsa unui acord, în cazul de custodie comună,instanţa de judecată examinează opţiune primară, la cererea cel puţin a unui părinte, posibilitatea de a fixa domiciliul copilului în modegal la părinţii săi.
Cu toate acestea, în cazul în care instanţa constată că formula de găzduire egalitară (n.t. locuinţă alternantă) nu este formula cea mai potrivită, se poate decide stabilirea unei găzduiri non-egalitare.
Tribunalul decide, în orice caz, printr-o hotărâre special motivată, ţinând seama de circumstanţele concrete ale cauzei şi de interesul copiilorși al părinţilor. "

Ref [ngo1013]
Documentul tradus se poate descărca de aici 
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite