joi, 17 noiembrie 2011

Inițiativa de modificare a Legii 272/2004

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (numită și Legea Copilului) este legea care reglementează protecția copiilor în România. Legea este inspirată din modelul canadian, model care a fost luat în seamă și cu ocazia redactării noului Cod civil al României. [1] [2] [3]. În anul 2004, la presiunile U.E. și ale Baronesei Emma Nicholson, Guvernul României a emis aceasta lege axată îndeosebi pe problematica adopțiilor de copii [4]. Din păcate, legea neglijează aspectul divorțurilor și nici nu a fost urmată de norme de aplicare [5], lăsând totul la latitudinea oamenilor din sistem.
Legea introduce o serie de noțiuni inovatoare cu privire la drepturile copilului și relațiile dintre copii și părinți, printre care: interesul superior al copilului, programul de legături personale (care extinde noțiunea de drept de vizită, care exista în legislația anterioară) și altele. Legea definește și abuzurile asupra copiilor enumerând responsabilitățile variatelor autorități în domeniul prevenirii abuzurilor precum și în domeniul protecției copiilor abuzați.
Cu toate acestea legea are o serie de limitări și cu siguranță poate fi îmbunătățită. Relevant în acest context sunt propunerile de îmbunătățire ale legii promovate de către Asociația TATA în anii 2009-2011, propuneri la care s-a raliat începând cu anul 2011 și ARPCC. În cele ce urmează prezentăm Manifestul ARPCC cu privire la îmbunătățirile ce sunt necesare Legii 272/2004 privind protecția copiilor
La acest moment (noiembrie 2011) suntem avertizați că Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică propunerile de îmbunătățire a legii. Documentele relevante se regăsesc aici:

Niciun comentariu:

Cele mai citite