miercuri, 9 noiembrie 2011

Care e diferenta dintre notiunile de "autoritate parinteasca" si "responsabilitate parinteasca"?

În România există două frazări juridice care reprezintă aproximativ acelaşi lucru: "responsabilitatea părintească" şi "autoritatea părintească". Cei doi termeni s-au încetăţenit deoarece, pe de o parte, în traducerile obligatorii efectuate de Ministerul Justiţiei unor acte europene s-a folosit termenul "responsabilitate părintească" ca traducere a termenului englezesc de "parental responsibility" iar pe de altă parte noul cod civil a definit noţiunea de "autoritate părintească".
O comparare a definiţilor pe care textele legislative în cauză le dau noţiunii de "responsabilitate părintească" şi respectiv de "autoritate părintească" dovedeşte că de fapt este vorba de aceeaşi noţiune.
Totuşi, se pare că legiuitorul, deşi a pornit iniţial cu termenul de responsabilitate părintească în proiectul noului Cod civil, a schimbat pe parcurs în mod intenţionat termenul în acela de autoritate părintească pentru a-l alinia mai bine codurilor civile din Franţa, Quebec şi Elveţia:
"CCF, CCQ şi CCE reglementează Autoritatea părintească, noţiune care reflectă mai exact raporturile dintre părinţi şi copii decât aceea de responsabilitate părintească. CCI reglementează puterea părintească - noţiune folosită şi de CC1940, dar căreia i s-ar putea reproşa caracterul arhaic, inadecvat concepţiei moderne despre raporturile dintre părinţi şi copii."[1].
De aceea se recomandă ca în viitor să se folosească noţiunea de autoritate părintească pentru acest ansamblu de drepturi şi îndatoriri ale părinţilor faţă de copiii lor.
Conform Proiectului Noului Cod Civil, textul acestui articol este inspirat de art.371-1 CCF. (Pentru detalii a se vedea comentariul 367 din Proiectul Noului Cod Civil)

Pentru mai multe detalii consultați articolul Articolul 483 Autoritatea părintească din Iurispedia.

Prescurtări:
CCF - Codul civil francez
CCQ - Codul civil al provinciei Quebec
CCE - Codul civil elevețian

Niciun comentariu:

Cele mai citite