sâmbătă, 16 iulie 2016

Judecătorul familial care şi-a schimbat abordarea

Copia acestui articol poate fi gasită aici: https://goo.gl/gisNNi

Traducator: Strechie Gabriela
Corector: Velea Ana-Maria

Într-unul din discursurile sale de deschidere din cadrul conferinţei ICSP, judecătorul familial german pensionat, Jürgen Rudolph, descrie cum a dezvoltat o abordare cu totul diferită cu privire la cazurile familiale.

Aceasta a fost adusă în discuţie ca soluţie pentru frustrarea manipulării litigiilor familiale în instanţă şi acesta mărturiseşte cu uşurinţă că, înainte de această revelaţie “am creat nenumărate pagube ca judecător familial şi m-am ascuns în spatele experţilor”.

Această abordare asupra rezolvării conflictului parental este cunoscută ca sistemul Cochem, numit după Curtea districtuală unde a fost dezvoltată. Judecătorul Rudolph a adus împreună un grup de lucru de magistraţi, funcţionari ai tribunalului, mediatori şi avocaţi pentru a găsi o soluţie de a implica toate părţile în rezolvarea fără conflict a litigiilor.

În timp ce unii avocaţi erau iniţial reticenţi în a-şi schimba abordarea şi în a nu mai acorda întâietate interesului clientului, în cele din urmă, grupul a dezvoltat un cod de bune practici cu următoarele dispoziţii principale:

- Avocatul îşi va ghida sfatul tehnico-legal şi argumentele orale şi scrise într-o manieră prin care părinţii vor fi încurajaţi să îşi restricţioneze diferenţele deveni susţinători ai acesteia.

- Avocatul va prioritiza principiul conform căruia procesul judiciar al separării parentale nu este o luptă unde există un învingător şi un pierzător, ci o căutare a unei soluţii juste.

- Oricand posibil, avocatul vă îndemna părinţii spre a oferi informaţii adevărate şi oneste ce vor duce la discuţii sincere.

- Avocatul va utiliza un limbaj îndreptat spre şi în favoarea acordului, având grijă să îşi exercite autocontrolul şi încercând să exprime respect faţă de punctul de vedere al celeilalte părţi.

- Avocatul va acorda o atenţie specială alegerii cuvintelor sale în documentele scrise pentru a asigura acest lucru.

În îndrumarea care a fost elaborată pentru judecători, se specifică că aceştia ar trebui să afle despre resursele părinţilor, decât despre neajunsurile lor, şi că o intervenţie timpurie în litigiile contractuale este esenţială. Modelul Cochem se bazează pe o cooperare ordonată şi interdisciplinară între profesionişti variaţi ce lucrează pentru rezolvarea conflictelor parentale. În peste 90% din cazuri se pot obţine soluţii consensuale şi durabile folosind această abordare.

Grupul de lucru Cochem pentru Separare/Divorţ a devenit acum Institutul de Training Interdisciplinar studiate cu interes peste tot în lume.ref.[ngo4021]
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite