sâmbătă, 30 aprilie 2016

Hotarare interesanta, de tip locuinta alternanta, pentru o familie cu 2 copii minori
Acesta este doar un rezumat,  hotararea poate fi gasit aici

La  apelul   nominal,    făcut  în  şedinţa   publică,   se  prezintă   reclamantul-parat,    personal,
legitimat  cu CI,  datele  de identificare  fiind  consemnate   inc   ietul grefierului  de şedinţa  şi  s stat de avocat,  cu împuternicire   avocaţială   la dosar  (f.29)  şi par  ata-reclamanta,   personal,   legi i   ata cu  CI,  datele  de  identificare   fiind  consemnate   În  caietul  grefierului   de  şedinţa   şi  asistat de avocat,  cu împuternicire   avocaţială  la dosar  (f.38),  lipsind  autoritatea  tutelară.
Procedura  de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut  referatul  cauzei  de către  grefierul  de şedinţă   care  învederează   instanţei  faptul
că s-au depus  la dosarul  cauzei rapoartele  de evaluare  psihologică,
La interpelarea   instanţei,   părţile  declară  că  au  luat  cunoştinţă   de conţinutul   eval  a ilor
psihologice.
Reclamantul-parat,    prin  avocat,  precizează   că  este  de  acord  cu  programul   de  personale  propus  de către parata,  cu două mici modificări:     prima modificare   o priveşte  fata    că solicita   stabilirea  alternativă   a weekend-urilor,   un week-end  la tata şi  unul la  mama.
Instanţa  pune în vedere  părţilor  ca regulă  constă  în faptul  că primul  weekend  este impar
iar cel de-al doilea  este păr.


În şedinţa publică din date de ___ , reclamantul parat a despus la dosarul cauzei cerere modificatoare în sensul încuviinţării de către instanţă a unui program de legături personale  cu minoră ___ , după cum urmează: Pe durata anului de cursuri şcolare:

- În fiecare săptămână, începând de luni, cu luarea minorei de la unitatea de învăţământ la sfârşitul orelor de curs şi până miercuri de la începutul orelor de curs, cu aducerea minorei la unitatea de învăţământ.

- La sfârşit de săptămână a tuturor săptămânilor pare ale anului, începând de vineri după terminarea orelor de curs şi până duminică , ora 19:00, cu obligaţia reclamantului de a o duce pe minoră la domiciliul mamei.

a. Pe duratele vacantelor şcolare astfel cum sunt ele stabilite de Ministerul Educaţiei:

- În vacanţa de vară: în mod egal, alternativ, în prima jumătate a fiecărei luni din componenţa vacanţei de vară în anii pari, iar în anii impari în a doua jumătate a fiecărei luni din componenţa vacanţei de vară; 

- În vacanţa de primăvară: În anii pari în prima jumătate a vacanţei de primăvară, în anii impari în a doua jumătate a vacanţei de primăvară.

- În vacanţele inter semestriale: în anii impari, în prima jumătate a vacantelor, iar în anii pari în a doua jumătate a vacantelor.

- În vacanţa de iarnă: în anii impari, în prima jumătate a vacanţei de iarnă, iar în anii impari în a doua jumătate a vacanţei de iarnă.              


Instanţa atrage atenţia părţilor că pe viitor să respecte anumite obligaţii ce le revin în calitate de părinţi, pentru a răspunde corespunzător nevoilor minorilor, corespunzător recomandărilor psihologilor desemnaţi de către instanţă, în rapoarte de evaluare efectuate pentru a nu prejudicia în mod iremediabil relaţiile dintre membrii familiei.

Pentru considerentele de mai sus expuse instanţă va admite în parte cererea principală şi cererea reconvenţională.

Instanţa stabileşte că modalitatea de păstrare a legăturilor  personale dintre părinţi şi minori, să se realizeze după următorul program:

- în fiecare săptămână de vineri la sfarsitul orelor de şcoală şi până luni la începutul orelor de şcoală, copii vor petrece timp alături de fiecare părinte, în săptămânile pare, alături de mama, iar în săptămânile impare, alături de tata;

- în fiecare saptamana, zi de marţi, de la sfârşitul orelor de şcoală şi până la a doua zi la începutul programului şcolar, ambii copii vor petrece timp alături de mama, iar în fiecare zi de joi în acelaşi interval oral, vor petrece timp alături de tata; 

- în perioada vacanţei de vară copiii vor petrece timp împreună cu fiecare părinte, câte două săptămâni alternative, în anii pari, copii vor începe vacanţă la tata, în primele două săptămâni ale fiecărei luni din vacanţă şi cu mama în ultimele două săptămâni a fiecărei luni din vacanţă, iar în anii impari cu mama în primele două săptămâni ale fiecărui luni din vacanţă şi cu tatăl în ultimele două săptămâni ale fiecărei luni din vacanţă
...   ( continuare în link-ul ataşat mai sus ) ...

ref.[ngo3770]
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite