joi, 21 mai 2015

Proiect de Lege care facilitează plata amenzilor contravenționale

Ca parte a proiectului de lege al APRCC privind combaterea alienarii parental, societatea civila propune masuri concrete de contracarare a acestui abuz emotionale prin amenzi operative date de catre politia de proximitate (Serviciul 112) sau reprezentantii autoritatii tutelare persoanei sau persoanelor care boicoteaza accesul copilului la unul dintre cei doi parinti ai sai, ori refuza punerea in aplicare a unei sentinte judecatoresti privitoare la legaturile personale ale copilului cu persoanele fata de care a dezvoltat legaturi de atasament.

Prevederea de mai jos, in masura in care ar putea fi extinsa la mai mult decat doar "amenzile de circulatie" va putea reduce semnificativ incidenta abuzurilor de tip alienator prin aplicarea operativa de masuri contraventionale alienatorului.

Colectivul ARPCC, ref. [ngo3248]

________________________________


Guvernul a aprobat miercuri un proiect de Lege care facilitează plata amenzilor contravenționale, instituind un mecanism electronic de evidență și comunicare în materie.
Practic, dacă Parlamentul ar aproba acest proiect, ar urma să se creeze un cont unic destinat încasării amenzilor. Acest sistem ar urma să elimine situațiile frecvent întâlnite astăzi: o amendă de circulație dată într-un județ și plătită în localitatea de reședință din alt județ nu este întotdeauna evidențiată ca plătită din cauza sincopelor de comunicare.
Ca regulă generală, o altă prevedere importantă: se instituie posibilitatea de plată a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal. În prezent, acest termen este de 48 de ore.

Sistem pilot pentru amenzi de circulație

Potrivit proiectului, noul sistem permite furnizarea în timp real a datelor despre creanțele datorate (amenzile) și despre plățile efectuate. Accesarea acestor date ar urma să poată fi făcută atât de către autorități, cât și de către contribuabili.
Mecanismul propus va putea fi utilizat în “sistem pilot” pentru amenzile contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule.
Legea va putea fi aplicată și pentru alte amenzi contravenționale de către organele din care fac parte agenții constatatori, pe măsura dezvoltării sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice și conectării la acesta.

Ce prevede proiectul

Concret, proiectul de Lege stabilește unele măsuri pentru facilitarea plății amenzilor contravenționale, după cum urmează:
  • Se constituie Contul unic, deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării amenzilor contravenționale, asociat bugetelor locale, respectiv bugetului de stat
  • Se instituie obligația utilizării Seriei de evidență unică a procesului verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii
  • Se instituie Titlul de creanță electronic, cuprinzând datele din procesul verbal, stabilite prin această lege
  • Se instituie Sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice.
Astfel, achitarea în numerar a amenzilor aplicate prin procese verbale conținând seria unică de evidență se va putea face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităților administrativ-teritoriale sau la alte entități abilitate, indiferent de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice.
De asemenea, se elimină obligativitatea pentru plătitor de a face dovada plății către agentul constatator.
Proiectul de act normativ mai conține o serie de reglementări privitoare la datele înscrise în procesul verbal de contravenție și, de asemenea, o serie de modificări și completări la actele normative conexe, pentru armonizarea legislativă.
În acest sens, o modificare importantă adusă de proiectul de lege este intervenția asupra condițiilor în care se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ de sancționare.


Niciun comentariu:

Cele mai citite