vineri, 29 mai 2015

"Copiii nu sunt mini-persoane cu mini-drepturi"


Foto: Diana Petroiu


O broşură interesată aici: http://www.coe.int/t/dg3/children/other%20langauges/Booklet_Romanian.pdf

Manuale privind drepturile omului 

1 - Respectarea vieţii private şi de familie
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/publi/materials/1030.pdf

2 - Libertatea de exprimare
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/publi/materials/1031.pdf

3 - Dreptul la un proces echitabil
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/publi/materials/1032.pdf

4 - Dreptul la proprietate
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/publi/materials/1033.pdf

5 - Libertatea şi siguranţa persoanei
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/publi/materials/1034.pdf

6 - Interzicerea torturii
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/publi/materials/1035.pdf

.... disponibile şi în biblioteca ARPCC la www.arpcc.ro/biblioteca

Un document interesant cu cauze la CEDP (doar în engleză) http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_ENG.pdf

 Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite