marți, 7 iunie 2016

RAPORT DE PRACTICĂ - Asociația Română Pentru Custodia Comună

RAPORT DE PRACTICĂ  -  Mărgărit (Călin Iulia-Mihaela)


Descrierea organizaţiei

Asociația Română Pentru Custodia Comună este o organizație non-profit, de părinți, ce desfășoară activități de informare, cercetare, suport pentru familiile aflate în situație de conflict/separare/divorț, și lobby pentru măsuri legislative în interesul major al copilului. Principala misiune a ARPCC este grija față de copiii proveniți din familii în situație de separare și/sau conflict, interesul major al copilului fiind o dezvoltare armonioasă, în prezența ambilor părinți, chiar dacă aceștia nu mai formează un cuplu. ARPCC pune la dispoziția publicului larg, o gama variată de studii traduse, jurisprudență, ce subliniază pericolul la care sunt supuși copiii în situație de conflict constant, și inițiative legislative, fiind artizanul multor modificări legislative referitoare la drepturile copilului. În cei șapte ani de existență, ARPCC a reușit colaborarea cu majoritatea instituțiilor statului implicate în drepturile copilului (Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ANPDCA, Consiliul Superior al Magistraților, partide politice, etc), urmărind îndeaproape îndreptarea lacunelor legislative și introducerea custodiei comune de facto în legislația română. Nu în ultimul rând, asociația a reușit mediatizarea și informarea opiniei publice cu privire la fenomenul Alienării Parentale, fenomen cu grave consecințe asupra dezvoltării copilului din punct de vedere emoțional și psihologic. Alienarea parentală/părintescă reprezintă fenomenul prin care creierul copilului este ”spălat” de către părintele la care locuiește, sau de către persoana la care locuiește, prin atitudini, vorbe și fapte, manipulat și înverșunat împotriva celuilalt părinte, cu scopul ruperii totale a legăturii copil – părinte. Fenomenul a luat amploare în România, începând cu anul 2013, când odată cu introducerea în legislație a refuzului copilului, acest refuz a devenit armă tocmai împotriva copilului.


Datorită eforturilor ARPCC , Institutului de Psihologie Judiciară și Colegiului Psihologilor din Romania, fenomenul alienării parentale a fost recunoscut în România, la data de 25 aprilie 2016. În prezent, asociația desfășoară acțiuni susținute de lobby pentru implementarea în legislația română a fenomenului și a măsurilor de identificare, prevenire și combatere a acestuia.

ARPCC numără 300 de voluntari : părinți, avocați, mediatori, judecători, executori, persoane din domeniul IT, traducători, și nu în ultimul rând psihologi, toți oferindu-și ajutorul gratuit, în interesul major al copilului – acela de a crește armonios, în prezența ambilor părinți, chiar și după separarea acestora.

Informaţii despre stagiul de practică

Stagiul de practică reprezintă de fapt colaborarea cu asociația, pe parcursul câtorva luni (începând cu luna august 2015), timp în care am desfășurat activități de relații publice, comunicare și lobby.

Pe perioada stagiului, activitatea mea a fost sprijinită de următoarele persoane :

- Cătalin Bogdan – Președinte ARPCC Tel. 0723.722.910

- Bogdan Milian – Secretar ARPCC Tel. 0728. 183.504

Obiective asumate

Principalul obiectiv a fost introducerea în cunoaşterea practică a activităţilor de comunicare prin prisma specialistului de relaţii publice. Un alt obiectiv a fost participarea la desfăşurarea diverselor activităţi sau evenimente, cotidiene sau punctuale, precum și a realizării acestora, pentru însuşirea informaţiilor acumulate și utilizarea acestora ca specialist în relații publice.

Activităţi şi evenimente desfăşurate pe perioada stagiului de practică

Pe perioada colaborării am avut prilejul de a participa la diferite întâlniri, cu diverse instituții, pentru promovarea măsurilor legislative cu privire la modificarea Legii 217- legea violenței, 272 – legea cu privire la drepturile copilului, Noul Cod de Procedură Civilă și Noul Cod de Procedură Penală. Participarea la întâlniri cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ANPDCA,

Consiliul Superior al Magistraților, sau participarea la reuniunea de la Palatul Parlamentului (23 februarie 2016) pe tema Protecția copiilor împotriva alienării și a violenței, precum și diversele apariții in mass – media ca purtător de cuvânt (Radio Cluj, TVH), mi-au oferit posibilitatea exersării și utilizării abilităților de comunicator. Coordonarea Conferinței pentru conștientizarea alienării parentale și recunoașterea zilei de 25 aprilie ca ziua alienării parentale, precum și acțiunile ulterioare conferinței, au reprezentat pentru mine o experiență nouă , interesantă și utilă.

1. Recunoașterea alienării parentale în România prin Protocolul ARPCC – IPJ și recunoașterea în Monitorul Oficial a fenomenului Unul dintre evenimentele importante la care am participat a fost semnarea Protocolului ARPCC –IPJ cu privire la fenomenul alienării parentale, protocol ce a generat apariții atât în televiziune (PROTV), radio (RADIO CLUJ), cât și în presa online, și rețelele de socializare (FACEBOOK). Valul de cazuri de alienare parentală ne-a copleșit zilele următoare, fapt ce a demonstrat pe de o parte vizibilitatea asociației , iar pe de altă parte creșterea gradului de informare cu privire la fenomen. Recunoașterea de către Colegiul Psihologilor din Romania a fenomenului alienării parentale a situat România pe locul patru în lume și pe locul întâi în Uniunea Europeană, în rândul țărilor care recunosc această formă de abuz sever asupra copilului. De asemenea, am reprezentat organizația cu ocazia acceptării în Federația Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copii.

2. Conferinţa de presă Cu prilejul Zilei Internaționale a Conștientizării Alienării Parentale (Parental Alienation Awareness Day) 25 aprilie, ARPCC a încercat alinierea la eforturile celorlalte țări, de a trage un semnal de alarmă cu privire la pericolele la care sunt expuși copiii supuși unei astfel de forme de violență. În acest sens, am organizat o conferință de presă, urmată de distribuirea unor baloane albe, cu nume de copii, copii existenți în baza noastră de date, victime ale abuzului emoțional. De ce baloane ? Au fost alese baloane albe, culoarea purității –reprezentând sufletele pure ale copiilor, întrucât majoritatea manifestărilor din diverse state poartă numele Bubbles of Love, în anumite locații fiind răspândite baloane de săpun.

Cum a luat naștere această conferință ? Ne-am consultat cu Agenția McCANN, care ne-a sugerat, ca pentru cunoașterea fenomenului cel mai indicat ar fi să organizăm o conferință de presă.

Agenția ne-a ajutat cu realizarea invitației către presă, realizarea comunicatului de presă final, a mapei de presă, contactele media și a vegheat la buna desfășurare a evenimentului.
A urmat pregătirea evenimentului :

- Alegerea sălii de conferință (am ales sala de conferinte a Spitalului Sanador)

- Alegerea vorbitorilor

- Comunicatul de presă (draftul a fost realizat de mine)

- Pregătirea dosarului de presă (pliant ARPCC, pliant alienare, comunicat de presă, carte

de vizită)

- Existenţa fotografilor și cameramanilor la eveniment

- Planul acţiunii (derularea conferinţei)

- Verificarea invitaţiilor, pregătirea sălii, catering, jurnalişti

- Stabilirea personalului din asociației

- Pregătirea discursului

- Pregătirea prezentării în format Powerpoint

- Verificarea comunicatului

- Stabilirea numărului de persoane din domeniul media

- Stabilirea maestrului de ceremonii

- Derularea acţiunii

- Desfăşurător

- Pregătirea listei de întrebări şi răspunsuri posibile

- Verificare funcționare instalații audio-video

- Pregătirea baloanelor – comandă, preț, stabilire ora livrare

- Invitarea părinților care si-au prezentat poveștile reprezentanților presei

Conferința a fost alcătuită din două părți : prezentările vorbitorilor și sesiunea de întrebări și răspunsuri, urmate de o sesiune de socializare Primul pas a fost comunicarea internă și trasarea sarcinilor cu privire la desfășurarea evenimentului : comandă catering, asigurare și verificare sală și numere de locuri, contactarea speakerilor, verificarea confirmării prezenței acestora, alegerea firmei furnizoare pentru baloane, efectuarea plaților, păstrarea legăturii constante cu președintele, agenția McCANN, vorbitori, voluntari, realizare invitații și pliante, realizare roll-up- uri.

Toată acțiunea a fost rigurozitatea verificată, asffel încăt fiecare acţiune să fie îndeplinită la timp până la cel mai mic detaliu , păstrând în permanență comunicarea între membrii echipei. Era o întelegere tacită că totul trebuia prevăzut, nimic nu trebuia să fie lăsat la voia întâmplării; fiecare amănunt era studiat pe toate părţile şi din toate unghiurile; termenele erau respectate cu stricteţe, deşi nimeni nu impunea acest aspect, fiecare ştiind că orice amănunt este important.

Ulterior conferinței, la orele 15.30 ne-am deplasat (3 voluntari) către Orășelul Copiilor, unde am împărțit baloanele cu nume de copii. Vremea ne-a fost potrivnică însă, reușind sa finalizăm acțiunea la stația de metrou și la Mc Donald’s.

Evenimentul a fost un succes, fapt susținut și de cele 33 apariții în presă : 3 televizate, 1 în presa scrisă, restul în presa online, cât și de ecourile de pe blogul asociației și Facebook.


Observaţii şi concluzii


Colaborarea cu asociația mi-a oferit oportunitatea de a mă perfecționa și de a utiliza cunoștintele cu pivire la activitatea de relații publice. Faptul că am putut coordona pentru prima dată o conferință de presă , cât și evenimentul ulterior conferinței (împărțirea baloanelor în Orășelul

Copiilor și la stația de metrou – Bubbles of Love Romania), a reprezentat o experiență unică.

Cea mai mare oportunitate a mea o consider faptul că, datorită acestui acestei colaborări, am întâlnit oameni extraordinari şi foarte bine informaţi, cu o experienţă vastă, în diferite domenii, am colaborat cu instituții ale statului și cu mass-media, și am reprezentat pentru prima dată o organizație, prin prisma specialistului de relații publice.

Nu ştiu dacă stagiul de practică şi-a atins scopul în cazul meu, însă sunt foarte mulţumită de experienţa acumulată în această perioadă, de oportunităţile oferite de această colaborare şi de ajutorul primit din partea tuturor celor implicaţi.
ref.[ngo4555]

Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite