vineri, 4 iulie 2014

CRJ caută intervievaţi pentru proiectul: Paticiparea copiilor în procedurile judiciare

CRJ caută intervievaţi pentru proiectul: Paticiparea copiilor în procedurile judiciare

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) intervievează copii şi tineri care au trecut prin proceduri judiciare în calitate de victime/martori în proceduri penale sau parte în proceduri civile.
Interviurile contribuie la realizarea unei cercetări privind participarea copiilor în proceduri judiciare pe care CRJ o realizează în calitate de punct focal naţional al Agenţiei UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA) în România. Avem nevoie de ajutor în identificarea de copii care au fost audiaţi, şi care ar putea fi potenţiali intervievaţi. Scopul interviurilor este să aflăm cum sunt trataţi copiii atunci când sunt implicaţi în proceduri judiciare, şi cât de potrivit este acest tratament pentru nevoile copiilor, dorind să îmbunătăţim situaţia pentru copii. Astfel, obiectivul final e ca acei copii care vor trebui la rândul lor să ia contact cu sistemul de justiţie în viitor să aibă parte de un tratament mai prietenos.

Dacă consideraţi că ne puteţi ajuta în identificarea de potenţiali intervievaţi, vă rugăm citiţi mai departe.

Despre cercetare
Această cercetare analizează practicile şi procedurile privitoare la modul în care sunt trataţi copiii când sunt implicaţi în proceduri judiciare, pentru a obţine informaţii primare, ce urmează să fie utilizate pentru a face sistemele de justiţie mai potrivite nevoilor copiilor.
FRA prin CRJ în România, a încheiat în 2012 prima fază a proiectului ‘Participarea copiilor în justiţie’, în cadrul căreia au fost intervievaţi profesionişti din domeniile social şi legal care lucrează cu copiii implicaţi în proceduri judiciare. Rezultatele vor fi publicate în 2014. În vreme ce prima fază a proiectului s-a concentrat pe intervievarea adulţilor, a doua fază a proiectului, aflată în prezent în derulare, se concentrează pe intervievarea copiilor.
Cercetările cu copii necesită o atenţie particulară şi consideraţii etice. În colectarea datelor prin intermediul interviurilor cu copii vor fi asigurate în mod particular trei aspecte: confidenţialitate şi protecţie, acordul copiilor/tinerilor şi o relaţie echilibrată şi de încredere între copil şi cercetător şi alţi adulţi implicaţi. FRA şi partenerii săi au dezvoltat un ghid şi o metodologie de cercetare adecvate ce trebuie urmate în momentul în care sunt implicaţi copii în proiecte de cercetare (disponibilă la: http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child).

Copiii şi tinerii intervievaţi:
Copiii pe care dorim să-i intervievăm trebuie:
- să aibă cel puţin 12 ani la acest moment;
- să fi luat contact cu sistemul de justiţie (să fi fost audiaţi) în calitate de victime sau martori în proceduri penale sau parte în proceduri civile;
- să nu fi trecut mai mult de 4 ani de la data audierii;
- să fie din judeţele Braşov, Bucureşti, Iaşi sau Timiş.
Cel mai important însă este ca aceşti copii şi tineri să vrea să ne dea interviul. În acest sens, intervievatorii se vor întâlni cu copiii şi tinerii şi reprezentanţii lor legali pentru a le oferi toate informaţiile despre studiu şi felul în care va fi respectată confidenţialitatea şi protejate datele lor cu caracter personal, etc...; răspunzând totodată oricăror întrebări ale copiilor/tinerilor şi reprezentanţilor legali. Aceştia vor avea apoi câteva zile pentru a se decide dacă doresc să dea interviul în condiţiile precizate. Avem nevoie şi de consimţământul informat părintelui/reprezentantului legal/tutorelui şi de acordul informat al copilului.
Pentru a asigura confortul copiilor şi derularea cât mai adecvată a interviurilor, CRJ lucrează cu intervievatori care au pregătire în domeniul psihologiei.

Interviurile se vor derula până în luna august 2014 inclusiv. Numărul de interviuri pe care le putem derula este limitat (40 de interviuri). Dacă acest număr va fi realizat înainte de luna august 2014, vom posta un anunţ în acest sens pe pagina de internet a CRJ: www.crj.ro.
Date de contact: Delia Niţă, Manager program, 0728033480, [email protected]
Vă rugăm accesaţi aici un fluturaş de informare a copiilor şi tinerilor despre acest proiect.

Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite