joi, 26 iunie 2014

Petiţia ONU pentru recunoașterea Alienării Parentale ca violenţă/abuz emoţional împotriva copiilor

Ajutaţi-ne să oprim această cruzime și brutalitate împotriva copiilor!
Semnaţi această petiţie aici sau aici http://goo.gl/LXyZWC

Ce este alienarea parentală?

Profesioniștii din mai multe discipline au identificat și definit alienarea parentală ca o practică omniprezentă prin care un părinte care divorţează atacă emoţional relaţia celuilalt părinte cu copilul. Aceasta abuz emoţionale este realizat de obicei cu intenţia de a câștiga beneficii materiale sau un avantaj competitiv în faţa instanţei de judecată. De cele mai multe ori Agenţiile de protecţie a copilului nu fac nimic pentru a preveni sau penaliza părinţii abuzatori, astfel că relaţia dintre copil și părintele natural suferă o degradare ireversibilă care implică daune emoţionale profunde asupra copilului

Nu de puţine ori copii din familiile divorţate sau separate se confruntă cu acest flagel. Părinţi prea orbiţi de războiul dintre ei ajung să defăimeze pe celălalt părinte cu scopul de a îndepărta pe respectivul copil de respespectivul părinte. Anual sunt în jur de 1700 de plângeri penale pentru nerespectare adreptului la legpături pesonale. Dar acesta este doar vârful icebergului deoarece:
- pe de o parte procedura penală este complicată, extrem de greu de pus în aplicare. Astfel doar o mică parte dintre părinţii alienaţi ajung să depună plângeru penală
- pe de altă parte alienarea poate lua multe forme dintre care, majoritatea, nu pot fi dovedite decât cu evaluări complicate care să fie realizate de către psihologi specializaţi.

Începând cu anul 1990, anul în care Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului a intrat în vigoare, o formă și mai periculoasă de alienare parentală a pătruns în societate. Pentru a se conforma cu rezoluţiile anuale propuse de ONG-uri la Comitetul privind Drepturile Copilului, statele și guvernele au iniţiat, dezvoltat și susţinut o persecuţie împotriva părinţilor pentru a îi separa de la copiii lor pe motive legate de așazisă neglijenţă. Agenţiile de protecţie ale copiilor din multe ţări despart copiii de părinţii biologici, de bunici și familia extinsă în baza unora dintre cele mai nerezonabile motive, acceptând sentinţe judecătorești de despărţire a părinţilor naturali de copii pentru ca aceștia să fie daţi spre adopţie. Cazurile uno astfel de cetăţeni români stabiliţi în străinătate au fost de câteva ori şi în atenţia presei româneşti.

Situaţia recunoaşterii alienării parentale din punct de vedere legal şi ştiinţific

La nivel internaţional munca de recunoaştere a alienării parentale dă din ce în ce mai multe rezultate. Ţări ca Brazilia sau Mexic recunosc în prezent acest fenomen în legislaţia lor. DSM5 (manualul menţinut de către Asociaţia Psihiatrică Americană) menționează de asemenea acest fenomen fără însă a-l numi ca atare).

În România din ce în ce mai mulţi psihologi recunosc această formă de abuz emoţional fiind chiar menţionată tangenţial în anumite texte legale. Ne bucură faptul că Institututul de Psihologie Judiciară a recunoscut neoficial fenomenul alienării parentale iniţiind de asemenea o serie de cursuri către judecătorii de minori din România.

De ce vă rugăm să semnaţia această petiţie?

În baza consensului tot mai larg existent privitor la aceste aspecte ARPCC lucrează împreună cu o serie de specialişti în protecţia copiilor pentru o iniţiativă  de modificare a legislaţiei pentru protecţia copilului pentru ca aceasta să includă prevederi clare şi operative care să contracareze acest fenomen.

ONU editeză un manual al bolilor echivalent cu DSM5 care în curând va trece în curând printr‑o revizuire. Considerăm că atingerea pragului de 15.000 de semnături în favoarea luarii în discuţie a posibilităţii ca ONU să includă alienarea parentală în manualul său revizit. O atare recunoaştere ar grăbi aduptarea în România şi străinătate a unor legi eficiente împotriva acestui flagel.

Pentru toate aceste considerete vă rugăm, stimată doamnă / stimate domn, să semnaţi această petiţie aici  sau aici http://goo.gl/LXyZWC

Cu deosebită consideraţie
Colectivul ARPCC

ref. [ngo1845]


Niciun comentariu:

Cele mai citite