duminică, 2 iunie 2013

Ştii ce obligaţii legale ai ca părinte?


Preluat de pe http://www.avocatnet.ro/

În România obligaţiile legale ale părinţilor sunt reglementate în principal de Noul Cod civil. Acest act normativ prevede că autoritatea părintească este ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului şi aparţin în mod egal ambilor părinţi, aceştia fiind răspunzători pentru creşterea copiilor lor minori.
"Părinţii exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, şi îl asociază pe copil la toate deciziile care îl privesc, ţinând cont de vârstă şi de gradul său de maturitate", precizează Noul Cod civil la art. 483.
Tot Codul civil este cel care statuează că autoritatea părintească se exercită până la data când copilul dobândeşte capacitatea deplină de exerciţiu dar, în acelaşi timp, şi că un copil datorează respect părinţilor săi, indiferent de vârsta sa.Părinţii au atât obligaţii, cât şi îndatoriri
Reglementările legale disting între îndatoriri şi obligaţii ale părinţilor.
Astfel, printre îndatoririle mamelor şi taţilor se numără cea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului.
De asemenea, părinţii sunt datori să dea copilului orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaşte acestuia.
Noul Cod civil mai stabileşte că părinţii au datoria să-şi  crească odrasla în condiţii care să asigure dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială în mod armonios.
În ceea ce priveşte obligaţiile pe care părinţii le au, acestea sunt specifice şi menţionate explicit de prevederile legale.
Mai exact, părinţii sunt obligaţi:
să coopereze cu copilul şi să îi respecte viaţa intimă, privată şi demnitatea;
să prezinte şi să permită informarea şi lămurirea copilului despre toate actele şi faptele care l-ar putea afecta şi să ia în considerare opinia acestuia;
să ia toate măsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor copilului;
să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice cu atribuţii în domeniul îngrijirii, educării şi formării profesionale a copilului.

Citeşte mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_33327/Stii-ce-obligatii-legale-ai-ca-parinte.html

Niciun comentariu:

Cele mai citite