miercuri, 18 iulie 2012

Alocarea custodiei în cazul negocierilor ocazionate de divort


Avem plăcerea să vă punem la dispoziţie o traducere a unui studiu realizat de către cercetătorii de la Universitatea din Linz, publicat de către Institutul pentru Studiul Muncii din Bonn în anul 2007. Studiul aplică teoria matematică a jocurilor pentru a demonstra că oferirea către părinţi a posibilităţii de a opta pentru un aranjament de tip custodie comună este benefică la nivel social prin reducerea simultană a costurilor private şi publice asociate rezolvării divorţurilor.

Cercetătorii de la Universitatea din Linz demonstrează matematic că în situaţia existenţei unei egalităţi reale de şanse între cei doi părinţi (prin utilizarea reală de către instanţe imparţiale care se bazează strict pe interesul superior al copilului) dublată de oferirea către părinţi a unei posibilităţi legale de a opta pentru custodie comună, reduce nivelul de conflict dintre părinţi şi ajută mai mulţi părinţi să ajungă la înţelegeri în afara instanţelor de judecată prin înţelegere amiabilă, mediere sau negocierea avocaţilor. Toate aceste metode alternative de rezolvare extrajudiciară a divorţurilor implică costuri emoționale şi financiare mai reduse pentru părinţi decât procedura contencioasă dar. De asemenea şi costurile publice sunt mai reduse prin absenţa nevoii de a audia martori, de a analiza probatorii complexe sau de a redacta şi argumenta la nivelul instanţelor sentințe complexe care să țină cont de aceste probatorii.

Deoarece argumentația matematică utilizată de către autori este de nivel înalt nu ne-am propus să traducem decât introducerea şi concluziilestudiului. Vă transmitem această traducere în ataşament cu speranța că veți găsi utile aceste informații în munca dvs. de zi cu zi şi veți sprijini la rândul dvs. implementarea corectă a principiilor legate de autoritatea părintească exercitată în comun, prin decizii care să fie strict bazate pe criteriul interesului superior al copilului, fără prezumții discriminatorii cu privire la sexul părintelui. O astfel de conduită în care actul judecătoresc e predictibil nu numai că este că este în interesul copiilor implicați în divorț ci are un efect de descurajare a conflictelor între părinți şi de stimulare a procedurilor necontencioase de rezolvare a acestor conflicte, implicând, pe cale de consecință o degrevare a instanțelor de tutelă, cu efecte benefice asupra efortului depus de grefierii şi judecătorii implicați.

La finalul unui an de colaborare dorim să vă mulțumim pentru atenția acordată şi ne manifestăm credinţa că aţi descoperit măcar câteva idei valoroase dintre bunele practici pe care ne-am străduit să le popularizăm.

Cu stimă şi deosebită consideraţie
Codin Băltăgan, ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite