miercuri, 25 iulie 2012

Reinstaurarea autoritatii parintesti comune pentru copiii care nu provin din casatorie

Întrebare:
Sunt mamă necustodiană în prezent şi am făcut cerere către instanţa de tutelă pentru reinstaurarea autorităţii părinteşti comune asupra minorului.  Menţionez că eu şi părintele custodian nu am fost niciodată căsătoriţi. Tatăl custodian se opune cererii mele de reinstaurare a autorităţii părinteşti invocând următoarele: "Prevederea Noului cod civil, conform căreia "după divorţ, autoritatea părintească revine in comun ambilor părinţi, afara de cazul in care instanţa decide altfel" nu schimba nimic situaţia de drept anterioara aplicabila minorilor din afara căsătoriei. Scopul introducerii noii reglementari vizează exclusiv eliminarea obligaţiei instanțelor de tutela de a dispune asupra atribuirii exercitării autorităţii părinteşti de către un singur părinte, in cadru/procesului de divorţ. " (citat din întâmpinarea depusă la dosar). Aş dori să cunosc punctul de vedere al ARPCC în această privinţă.

Răspuns :
Legislaţia naţională şi internaţională este cât se poate de clară în sensul de a nu face discriminări între copiii proveniţi din căsătorie sau născuţi dintr-o relaţie ne-oficializată a părinţilor. Filiaţia faţă de mamă este cât se poate de bine dovedită prin simpla naştere a copilului iar câtă vreme tatăl a recunoscut copilul, de asemenea filiaţia faţă de tată este clară. Vorbind de o filiaţie clară, toate prevederile aplicabile copiilor ai căror părinţi au divorţat se aplică și copilului dvs. născut în afara căsătoriei. Prin urmare considerăm că argumentele invocate de către părintele custodian în întâmpinare sunt eronate.

Nediscriminarea copiilor în baza oricăror criterii (inclusiv al statului copilului la naştere – adică provenit din căsătorie sau din afara căsătoriei) este enunţată de foarte multe prevederi internaţionale fiind prezentă și în legea 272/2004 (a se vedea articolul 7). Deci prevederile art. 403  se aplică, prin asemănare, atât copiilor provenind din familii divorţate cât şi celor provenind din afara căsătoriei. În speţă nu e relevant fostul statut civil al părinţilor ci interesul superior al copilului şi dreptul său de a creşte alături de ambii părinţi. De altfel art. 483 şi art. 260  vorbesc despre părinţi fără a distinge în vreun fel cu privire la cei divorţaţi sau separați iar art. 505 litera (2) explică fără putință de tăgadă că prevederile privitoare la autoritatea părintească se aplică și copiilor născuți din afara unei căsătorii valabil încheiate, prin asemănare cu prevederile referitoare la copiii ai căror părinți au divorțat.

Un ultim aspect pe care am dori să îl aducem în discuție este legat de faptul că noul Cod civil stabileşte implicit, (prin introducerea regulii exercitării autorităţii părinteşti în comun) faptul că autoritatea părintească exercitată în comun este în beneficiul copilului, indiferent dacă părinţii sunt divorţaţi sau doar separaţi. Copilul are dreptul de a fi îndrumat de către către ambii părinţi. Considerăm, şi suntem încrezători că şi instanţa de tutelă va exprima același mesaj, că interesul superior al copilului primează în faţa oricăror alte considerente şi prin urmare autoritatea părintească comună va fi reinsturată cât mai curând.


Codin Băltăgan, ARPCC


Niciun comentariu:

Cele mai citite