marți, 14 februarie 2017

Statutul Taților Lumii

Traducător: Manea Doinita

Acesta este un rezumat, pentru a citi intregul articol accesati aici


Despre MenCare: Acest raport a fost produs de către MenCare, o campanie globală pentru promovarea implicării bărbaților și a băieților în calitatea de îngrijitori / asistență sociali. Cu activitatea în peste 30 de țări, partenerii MenCare au derulat inițiative comune de susținere, cercetare și programare pentru implicarea bărbaților în parenting pozitiv, îngrijire echitabilă, prevenirea violenț ei și în sănătatea maternală, a nou-născuț ilor și a copiilor. Campania este coordonată de către Promundo și Sonke Gender Justice (Justiția Sexelor Sonke) împreună cu Rutgers, Save the Children (Salvați copiii) și Alianța MenEngage în calitatea de membri ai comitetului de conducere. Pentru mai multe informaț ii despre campanie și partenerii acesteia vizitați pagina de internet MenCare la www.men-care.org.

Punctele de vedere exprimate în această publicație sunt acelea ale autorilor ș i nu reprezintă în mod necesar punctele de vedere oficiale ale vreuneia dintre organizațiile afiliate. Pentru o listă a oricăror erori sau omisiuni găsite ulterior după imprimare vă rugăm să ne contactați: [email protected].
Citare sugerată: Levtov R, van der Gaag N, M Greene, Kaufman M, ș i Barker G (2015). Starea părinților (taților) din lume: Rezumat: O publicație de susținere a MenCare. Washington, DC: Promundo, Rutgers, Salvați Copiii, Justiția Sexelor Sönkeși Alianța MenEngage.

Tații contează. Relațiile tată-copil, în toate comunitățile și în toate etapele vieții unui copil, au impact profund ș i amplu asupra copiilor, care durează o viaț ă, dacă aceste relații sunt pozitive, negative sau lipsesc. Participarea bărbaților ca tați și îngrijitori (asistență sociali) contează enorm ș i pentru viețile femeilor. Ș i, afectează într-un mod pozitiv ș i viaț ă bărbaților înșiși.


Aproximativ 80% dintre bărbaţi i devin taţii biologici la un moment dat în viețile lor, și virtual toți bărbații au o oarecare legătură cu copii – în calitate de rude, profesori, antrenori sau ca simpli membri ai comunității. Dacă ei sunt tați biologici, tați vitregi, adoptivi sau adoptivi sau tutori legali; dacă sunt frați, unchi sau bunici; dacă sunt se află într-o relație cu o persoană de același sex sau de sex diferit; ș i dacă locuiesc sau nu cu copiii lor, participarea bărbaților la îngrijirea zilnică a altora are o influenţă ă durabilă asupra vieții copiilor, femeilor ș i bărbaților ș i un impact durabil asupra lumii din jurul lor.


Schimbări masive la locul de muncă și în gospodării aduc modificări în participarea bărbaților ca persoane care îngrijesc – ceea ce înseamnă că starea părinților (taților) din lume se schimbă. Cu toate acestea, implicarea bărbaților în procesul de îngrijire a lipsit adesea din politicile publice, de la colectarea ș i cercetare sistematica a datelor, precum ș i de la eforturile de promovare a emancipării femeilor.

Acest prim raport cu privire la Starea părinților (taților) din lume reunește constatări cheie de cercetare internațională, împreună cu exemplele de program ș i politică legate de participarea bărbaților la procesul de îngrijire, în sănătatea ș i drepturile sexuale ș i de reproducere, în domeniul sănătății materne, a noilor-născuți și a copilului, în violență și prevenirea violenței și în dezvoltarea copilului.


Acesta este un rezumat, pentru a citi intregul articol accesati aici

ref.[ngo3417]
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite