joi, 29 decembrie 2016

Condamnare la 3 luni de inchisoare (cu suspendare) pentru parintele alienator

O "rara avis"  in care alienatorul a fost condamnat penal la "3 luni cu suspendare" pentru nerespectarea masurilor privind legaturile personale. Speram ca prin modificarile legislative propuse de ARPCC (de clarificare a art. 379) sa vedem din ce in ce mai des aplicarea artt. 379 in sutele de cazuri de nerepsectare a hotararilor judecatoresti.

Colectivul ARPCC

Dosar: 11571/281/2015
Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Ora estimata: 09:00
Complet: 6APa
Tip solutie: Pronunţă o nouă hotărâre 
Solutia pe scurt: În baza art.421 pct.2 lit.a cod proc.pen., admite apelul declarat de partea civilă (.......)  împotriva sentinţei penale nr.1213 pronunţată la 19 mai 2016 de Judecătoria Ploieşti privind pe inculpata (..........) . Desfiinţează în parte în latură penală şi civilă sentinţa sus-menţionată şi rejudecând, pronunţă o nouă hotărâre prin care: în baza art.379 alin.2 cod penal condamnă pe inculpată la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru comiterea unei infracţiuni de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului. În temeiul art. 91 alin. 1 cod penal dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatei, sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova. In temeiul art. 92 alin. 1 cod penal stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani ce se calculează de la data prezentei decizii pe durata căruia impune inculpatei respectarea următoarelor măsuri de supraveghere, conform art. 93 din acelaşi cod: -să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe, in prealabil, schimbarea locuinţei si orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 cod penal, impune inculpatului să frecventeze unul din programele de reintegrare socială, derulate de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; În temeiul art. 93 alin.3 cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o munca neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile, la SC Servicii de gospodărire urbană Ploieşti-servicii de utilitate publică. Preşedinte, Judecător, În temeiul art.404 alin.2 Cod procedura penală, atrage atenţia inculpatei asupra disp.art.96 alin.1 şi 4 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Majorează cuantumul despăgubirilor pentru daune morale datorate de inculpată părţii civile de la 3.000 lei la 10.000 lei. Menţine în rest celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. În baza art.421 pct.1 lit.b cod proc.pen. respinge ca nefondat apelul declarant de inculpata Mateescu Lavinia Georgiana împotriva aceleiaşi sentinţe. În baza art.275 alin.2 şi art.276 cod proc.pen. obligă apelanta-inculpată la 200 lei cheltuieli judiciare către stat şi 500 lei către partea civilă cu acelaşi titlu. În baza art.275 alin.3 cod proc.pen., cheltuielile judiciare aferente apelului părţii civile rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16 decembrie 2016. 
Document: Hotarâre  1494/2016  16.12.2016

Dosarul se poate regasi pe ECRIS aici

referinta ARPCC: [ngo5077]

Un comentariu:

Stefan Rădulescu spunea...

Salutare,cunoaște cineva date de contact al avocatului care a reușit așa ceva? As vrea sa.l angajez într. O cauza asemănătoare. Mulțumesc

Cele mai citite