Astfel, prin hotararea din iulie 2012, Executivul a stabilit masurile necesare pentru aplicarea in tara noastra a urmatoarelor doua reglementari europene:
 • Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 privind initiativa cetateneasca, care a intrat in vigoare pe 1 aprilie 2012,
 • Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor specificatii tehnice pentru sistemele de colectare online in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European si al Consiliului privind initiativa cetateneasca.
Cu toate acestea, cetatenii romani isi pot exercita acest drept de-abia de pe 14 aprilie 2014, cand a intrat in vigoare Ordinului MSI nr. 141/2014. Mai exact, acest ordin aproba Normele metodologice privind elementele tehnice si de securitate ale sistemului de colectare online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca.
Important! Normelor metodologice privind elementele tehnice si de securitate ale sistemului de colectare online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca trebuiau sa fie aprobate, prin ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, pana pe 23 august 2012, adica in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a HG nr. 717/2012, insa acestea au intarziat aproximativ un an si opt luni.
Ce conditii trebuie sa indepliniti pentru a sustine o initiativa cetateneasca?
Potrivit prevederilor Tratatului privind Uniunea Europeana, cetatenii romani, la fel ca oricare alt stat european, pot sustine orice initiativa prezentata Comisiei Europene.
In plus, initiativa cetateneasca prezentata CE trebuie sa fie sustinuta de cel putin un milion de semnatari eligibili, provenind din cel putin un sfert dintre toate statele membre. Mai mult, pentru ca voturile din tara noastra sa conteze, initiativa europeana trebuie votata de minimum 24.750 de romani.
Totodata, prin initiativa depusa, Comisia este invitata sa prezinte, in limitele atributiilor sale, orice propunere corespunzatoare privind chestiuni pentru care cetatenii europeni considera ca este necesar un act juridic al Uniunii Europene in vederea punerii in aplicare a tratatelor.
Pentru a putea vota o initiativa europeana, cetatenii romani trebuie sa aiba minimum 18 ani, conform Regulamentului european din februarie 2011.
In plus, ei trebuie sa treaca in declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca:
 • numele;
 • prenumele;
 • domiciliul/adresa de rezidenta declarata pe teritoriul Romaniei;
 • data nasterii;
 • cetatenia;
 • codul numeric personal/seria si numarul cartii de identitate sau, dupa caz, ale pasaportului, certificatului de inregistrare ori ale cartii de rezidenta permanenta pentru cetatenii altor state membre ale Uniunii Europene;
 • data completarii declaratiei.
In cazul, declaratiilor pe suport hartie, cetatenii trebuie sa le si semneze.
Organizatorii initiativei trebuie sa fie din sapte state europene
Comitetul care prezinta initiativa cetateneasca trebuie sa fie alcatuit din persoane fizice de minimum 18 ani, care provin din cel putin sapte state membre diferite, pentru a incuraja promovarea unor chestiuni de anvergura europeana si a stimula reflectia asupra acestora, se precizeaza in Regulamentul UE nr. 211/2011.
"Pentru a se asigura coerenta si transparenta in legatura cu initiativele propuse de cetateni si pentru a se evita colectarea de semnaturi pentru o propunere de initiativa cetateneasca ce nu indeplineste conditiile prevazute de prezentul regulament, ar trebui sa fie obligatorie inregistrarea unor astfel de initiative pe o pagina de internet pusa la dispozitie de Comisie inainte de colectarea de la cetateni a declaratiilor de sustinere necesare. Toate propunerile de initiative cetatenesti ce indeplinesc conditiile stabilite in prezentul regulament ar trebui inregistrate de Comisie. Dupa inregistrarea propunerii de initiativa cetateneasca, organizatorii pot colecta declaratiile de sustinere din partea cetatenilor", se subliniaza in Regulamentul european in vigoare din aprilie 2012.
Potrivit reglementarilor europene, pentru a inregistra o propunere de initiativa cetateneasca in registrul online al CE, organizatorii trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii:
 • titlul initiativei cetatenesti propuse, in cel mult 100 de caractere;
 • obiectul initiativei, in cel mult 200 de caractere;
 • o descriere a obiectivelor propunerii de initiativa cetateneasca pe baza careia Comisia este invitata sa actioneze, in cel mult 500 de caractere;
 • dispozitiile tratatelor considerate relevante de catre organizatori pentru actiunea propusa;
 • numele complete, adresele postale, cetateniile si datele de nastere ale celor sapte membri ai comitetului cetatenilor, precizand reprezentantul si supleantul sau, precum si adresele lor de e-mail;
 • toate sursele de sprijin si de finantare ale propunerii de initiativa cetateneasca la momentul inregistrarii.
In plus, organizatorii pot furniza, intr-o anexa, informatii mai detaliate privind obiectul, obiectivele si contextul propunerii de initiativa cetateneasca, precum si un proiect de act juridic, daca doresc, se mentioneaza in Regulamentul UE nr. 211/2011.
Sistemul de colectare online a declaratiilor de sustinere trebuie certificat
Daca baza de date a sistemului de colectare se afla intr-o locatie aflata pe teritoriul Romaniei, organizatorii initiativei trebuie sa solicite MSI certificarea sistemului de colectare online a declaratiilor de sustinere, conform Ordinului MSI nr. 141/2014.
In plus, sistemul de colectare online utilizat pentru o initiativa cetateneasca ce contine declaratii de sustinere din mai multe state membre va fi certificat doar de statul membru in care vor fi stocate datele obtinute prin sistemul de colectare online.
"Organizatorii vor solicita Ministerului certificarea conformitatii sistemului de colectare online cu 30 de zile inainte de inceperea colectarii declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca. Organizatorii au responsabilitatea intocmirii planului de securitate al sistemului utilizat si sunt obligati sa solicite Autoritatii certificarea sistemului chiar daca utilizeaza solutia software pusa la dispozitie de catre Comisie. In cazul in care software-ul nu este modificat, se va verifica doar siguranta infrastructurii - aspectele legate de partea hardware, mediul de gazduire etc. Autoritatea recunoaste certificatele eliberate de celelalte autoritati competente din alte state membre", se precizeaza in recentul act normativ.
Astfel, Normele aplicabile din 14 aprilie vizeaza declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca colectate printr-un sistem de colectare online, a carui baza de date este stocata intr-o locatie aflata pe teritoriul Romaniei.
Concret, sistemul de colectare online trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
 • formularele de declaratie de sustinere online sa fie depuse doar de catre persoanele fizice;
 • datele furnizate online sa fie colectate si stocate astfel incat sa se asigure, printre altele, ca acestea nu pot fi modificate sau utilizate in orice alt scop decat cel indicat, si anume sustinerea unei anumite initiative cetatenesti, si vor fi protejate datele cu caracter personal;
 • sa fie asigurat impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificarii, divulgarii neautorizate sau accesului neautorizat;
 • sa genereze formulare de declaratii de sustinere intr-o forma care sa respecte modelele prevazute in anexa III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011.
In cazul in care sistemul informatic respecta conditiile de mai sus, atunci Ministerul Informatiei elibereaza un certificat de confirmare a conformitatii sistemelor de colectare online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca, conform modelului prezentat in Regulamentul (UE) nr. 211/2011.
"Un sistem poate fi certificat doar pentru o singura initiativa cetateneasca. In cazul in care organizatorii doresc sa utilizeze acelasi sistem pentru o noua initiativa, ei au obligatia de a-si certifica sistemul inca o data pentru aceasta initiativa", conform Ordinul MSI nr 141/2014.
In plus, pentru a se asigura securitatea, sistemul de colectare online a declaratiilor de sustinere trebuie:
 • sa asigure confidentialitatea si integritatea comunicatiilor electronice;
 • sa asigure securitatea bazei de date si a integritatii datelor;
 • sa asigure autenticitatea datelor;
 • sa asigure protectia datelor cu caracter personal;
 • sa detecteze, monitorizeze si impiedice accesul neautorizat in sistem;
 • sa restaureze informatiile gestionate de sistem in cazul unor calamitati naturale si evenimente imprevizibile;
 • sa gestioneze si sa administreze sistemul informatic;
 • sa includa orice alte activitati sau masuri tehnice intreprinse pentru operarea in siguranta a sistemului.
Pe langa indeplinirea acestor conditii, sistemul va fi auditat de catre o persoana certificata ca auditor de sisteme informatice.
Conform recentului Ordin al Ministerului Informatiei, documentele necesare pentru certificarea sistemului utilizat sunt intocmite intr-un singur exemplar, in limba romana:
 • cererea adresata in acest scop MSI;
 • dovada calitatii de operator de date cu caracter personal;
 • copia de pe inregistrarea propunerii de initiativa cetateneasca in registrul Comisiei;
 • descrierea functionala a sistemului informatic;
 • planul de securitate al sistemului informatic, semnat de catre organizator;
 • opinia de audit asupra planului de securitate prevazut la art. 8 si a solutiei informatice prin intermediul careia este oferit sistemul de colectare online a declaratiilor de sustinere;
 • o declaratie in care este exprimata independenta auditorului fata de sistemul informatic auditat.
Daca sistemul indeplineste conditiile legale, Ministerul Informatiei elibereaza un certificat de confirmare a conformitatii sistemului de colectare online a declaratiilor de sustinere in termen de 30 de zile de la data la care organizatorii initiativei cetatenesti au solicitat certificarea acestuia si au prezentat toate documentele necesare pentru certificare, potrivit recentului act normativ.
Organizatorul va primi acest certificat in termen de 3 zile calendaristice, se mentioneaza in Ordinul MSI nr 141/2014.
"Certificatul de confirmare a conformitatii este valabil pe o perioada de 12 luni de la data emiterii sale. Certificatul de confirmare a conformitatii eliberat nu este transmisibil", se subliniaza in actul normativ intrat in vigoare la 14 aprilie 2014.
Ministerul de Interne trebuie sa verifice daca declaratiile de sustinere respecta reglementarile   
Conform Regulamentului european 211/2011, in termen de cel mult trei luni de la primirea cererii, autoritatile competente verifica declaratiile de sustinere depuse prin efectuarea unor controale corespunzatoare, in conformitate cu dreptul si practicile interne, dupa caz.
In Romania, aceasta verificare o face Ministerul Administratiei si Internelor, prin intermediul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) si al Inspectoratului General pentru Imigrari. In plus, dupa verificare, aceste autoritati elibereaza organizatorilor un certificat, in care consemneaza numarul de declaratii de sustinere valabile in Romania.
Pentru a verifica declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca prezentate de organizator, reprezentantii MAI vor analiza, daca sunt indeplinite conditiile de colectare si de validitate a datelor din Regulamentul european din 2011, conform Ordinului MAI nr. 234/2012, care a intrat in vigoare pe 8 octombrie 2012.
"Nu se solicita autentificarea semnaturilor in scopul verificarii declaratiilor de sustinere", se subliniaza in Regulamentul UE 211/2011.
In plus, pentru colectarea acestor date, organizatorii trebuie sa respecte Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si Instructiunile ministrului administratiei si internelor nr. 27/2010 privind masurile de natura organizatorica si tehnica pentru asigurarea securitatii prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate de catre structurile/unitatile MAI, se mai scrie in Ordinul MAI din octombrie 2012.
"Certificatul de confirmare a numarului de declaratii de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca valabile pentru Romania se elibereaza in termen de 3 luni de la data primirii cererii de verificare a declaratiilor, in forma prezentata in anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 211/2011, sub semnatura ministrului administratiei si internelor", se mentioneaza in Ordinul MAI nr. 234/2012.
Dupa eliberarea certificatului de confirmare, autoritatile din MAI trebuie sa distruga declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca sau eventualele copii ale acestora, conform Regulamentul (UE) nr. 211/2011.
Pentru a se verifica datele, declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca colectate de catre organizatori trebuie transmise DEPABD, in urmatoarele modalitati:
 • pe suport hartie, prin formularul de declaratie de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca, completat;
 • in format electronic, interoperabil, sub forma unui fisier de tip. csv/.xml, extras pentru Romania din sistemul de colectare online utilizat de organizatori.