sâmbătă, 3 august 2013

Recomandarea Institutului European cu privire la Interesul Superior al Copilului privitoare la aranjamentele post-separare

Către ARPCC

Dragi colegi.

Felicitări pentru eforturile de a îmbunătăţi legislaţia naţională

Puteţi găsi ataşat textul pe care l-am prezentat în Parlamentul Belgian în anul 2005, când au început să discute privitor la proiectul de lege care apoi a devenit legea din 2006 ce a introdus ”găzduirea egală a copiilor” (custodia fizică comună) în Codul Civil Belgian (în prezent, din ceea ce cunosc eu, cea mai bună lege europeană privitoare la aceste aspecte)

Până acum, bazat pe studiile empirice ştiinţifice pe care le cunosc, recomand următoarele principii care ar trebui să fie utilizate de legislaţie şi de practica judecătorească:
1) cât timp părinţii nu pot să convină de comun acord cu privire la altă locuinţă unde copilul să locuiască, copilul ar trebui să rămână în casa familiei (locul unde a locuit anterior separării părinţilor)
2) Cât timp părinţii nu pot să convină de comun acord cu privire la cine va locui cu copilul în casa familiei, judecătorul ar trebui să dispună ca amândoi ar trebui să petreacă alternativ timp cu copilul, intrând şi ieşind fiecare din respective locuinţă, pentru perioade de timp relativ egale). Acest principiu se numeşte nest birding
(n.t. cuibărit)
3) Cât timp părinţii nu pot să convină de comun acord cu privire la program de legături personale ale copilului, judecătorul ar trebui să dispună ca minorul să fie îngrijit alternativ de către fiecare dintre părinţi pentru câte o zi, în cazul copiilor de vârstă preşcolară. Pentru copiii de vârstă şcolară, fiecare părinte va trebui să îngrijească de copil pentru întregul weekend (începând cu ultima zi de şcoala şi terminând cu prima zi de şcoală din săptămâna următoare) cu excepţia cazului în care părinţii se înţeleg altfel.
4) Cât timp părinţii nu se pot înţelege cu privire la alt loc de transfer al copilului, copilul ar trebui să fie preluat şi readus la unitatea de învăţământ sau la instituţia care se ocupă de îngrijirea pe timpul zilei.
5) Dacă părinţii convin să nu utilizeze practica nest birding dar nu se pot înţelege cu privire la cine va fi acela care va locui în casa familiei, părintele care va avea grijă mai mult timp de copil (conform înţelegerii) va locui în casa familiei.

Jan Piet H. de Man
Psiholog specializat in domeniul familiei si al copilului
Mediator autorizat pe probleme de divorţ si familie
Institutul European cu privire la Interesul Superior al Copilului
Equally alternating Shared Parenting and Nestcare workshop
Ter Voortlaan 58, B-2650 Edegem, Belgium

Niciun comentariu:

Cele mai citite