joi, 18 iulie 2013

Hotărârile judecătorești vor fi transmise ROLII

18 iulie 2013 |

Membrii Comisiei CSM Independenta si responsabilizarea justitiei au discutat, in sedinta din 11 iulie 2013, solicitarea formulata de Consiliul Director al Fundatiei “Institutul Roman pentru Informatii Juridice ROLII”.

Comisia a analizat, impreuna cu reprezentantul ROLII, specialistii din cadrul departamentelor de specialitate informatica ale ROLII si CSM, nota DLDC si proiectul de Hotarare a Plenului si a discutat aspectele practice ale transmiterii hotararilor judecatoresti de catre instante catre ROLII.
S-au convenit urmatoarele:
- hotararile judecatoresti care nu sunt exceptate de la punerea la dispozitie si de la publicare (conform proiectului de hotarare), vor fi transmise cu textul lor integral;
- anonimizarea datelor cu caracter personal va fi realizata de catre ROLII;
- s-a insusit proiectul de hotarare, fara, insa, a se stabili un termen de realizare a programului electronic necesar. Nu s-a considerat necesara completarea hotararii cu obligatiile de evidentiere in Ecris a schimbarii obiectului cererii in materie civila;
- pe langa transmiterea hotararilor judecatoresti va fi necesara si transmiterea unor meta-date despre acestea si dosarele in care au fost pronuntate (specialistii IT vor continua discutiile pentru stabilirea aspectelor tehnice);
- s-a luat act de faptul ca reprezentantii ROLII au arata ca pot dezvolta mecanismul si infrastructura necesara preluarii acestor hotarari judecatoresti de la instante (software si hardware, daca este cazul). Softul care va fi dezvoltat nu va aduce niciun fel de modificari sistemului Ecris, avand doar o functie de citire si va fi audiat de catre Biroul IT din cadrul CSM;
- s-a reafirmat ca ROLII este obligat sa puna la dispozitia publicului gratuit hotararile judecatoresti preluate de la instantele judecatoresti, fiind exclusa perceperea oricarei taxe in vederea accesului la acestea;
- este necesar ca ROLII sa devina operator de date cu caracter personal; reprezentantul ROLII a precizat ca se fac demersurile in aceste sens;
- s-a reafirmat necesitatea ca in baza de jurisprudenta pe care o va constitui ROLII sa se regaseasca hotararile judecatoresti ale tuturor instantelor, inclusiv ale ICCJ. Pentru a se comunica observatiile instantei supreme fata de proiectul de Hotarare de Plen, Comisia a dispus trimiterea unei adrese. S-a stabilit reluarea discutiilor in luna octombrie 2013 pentru evaluarea progreselor realizate.

Niciun comentariu:

Cele mai citite