vineri, 1 august 2014

Comunicat ICSP - privitor la necesitatea instaurarii prezumtiei legale de custodie comuna fizia (minim 35% din timp)

Avem plăcerea să vă retransmitem acest comunicat deosebit de important al ICSP [un grup de specialişti în domeniul dreptului (avocaţi, mediatori, jurişti) şi ştiinţelor sociale (psihologi judiciari, profesori universitari)] privitor la problematica autorităţii parentale comune. În mai multe ţări europene există un trend în favoarea reformării legislaţiei pentru ca judecătorul să poată ordona un aranjament de tip locuinţă alternantă chiar şi atunci când unul dintre părinte obiectează (dorind locuinţa integral la sine). Deja ţări că Franţa, Belgia, Suedia şi mai multe state americane au astfel de prezumţii în legislaţie iar judecătorii uzitează de ele. În România în prezent un astfel de aranjament de tip locuinţă alternantă este acceptat de legislaţie dacă părinţii se înţeleg (iar judecătorii în general acceptă astfel de planuri parentale). Din păcate legislaţia românească este extrem de tăcută cu privire la dimensionarea programelor de legături personale personale în situaţia în care părinţii nu se înţeleg. În tăcerea legii majoritatea instanţelor, fără o bază ştiinţifică, consideră a nu fi fi în interesul copiilor (dacă părinţii nu pot să se înţeleagă supra locuinţei minorului) ca minorul să petreacă mai mult de 15% din timp cu unul dintre părinţi, lucru extrem de dăunător asupra relaţiilor emoţionale ale copilului cu respectivul părinte, relaţii care sunt condamnate la o "moarte lentă". Estimările arată că cel puţin 50% dintre copiii care au trecut prin divorţ ajung să piardă orice contact semnificativ cu părintele nerezident în cel mult 3 ani de la consumarea divorţului sau separării. Tocmai de aceea ARPCC militează pentru întroducerea în legislaţie unor ghidări clare privitoare la "timpul de îngrijire parentală" al copilului cu fiecare dintre părinţi, în caz de separare sau de divorţ, ghidări care să fie în concordanţă cu rezultatele studiilor ştiinţifice din domeniu.
************************

Între 9 și 11 iulie 2014 s-a desfășurat la Berlin conferința anuală internațională a specialiștilor în domeniul cusstodiei comune. O serie de prezentări ale unor autori de marcă au fost supuse dezbaterii. Conferința a reiterat existența unor dovezi științifice incontestabile care indică că aranjamentele de tip custodie comună fizică (autoritate parentală comună cu reședință alternată) sunt în interesul superior al copiilor în larga majoritate a situațiilor. 
"Custodia comună - definită ca incluzând atât autoritatea parentală comună cât și răspunderea părintească comună, implicând minimum o treime din timp petrecut de copil în grija fiecărui părinte, inclusiv timpul zilelor lucrătoare ale săptămânii - este un aranjament parental viabil după divorț pentru majoritatea copiilor, și este în interesul lor superior. Cele de mai sus se aplică majorității copiilor și familiilor, inclusiv familiilor aflate în conflict, dar nu se aplică situațiilor dovedite de violență familială sau abuz asupra copilului" [...] "Astfel, legislația națională privitoare la dreptul familiei ar trebui să includă cel puțin posibilitatea judecătorului de a emite sentințe de tip custodie comună fizică, chiar dacă unul dintre părinți se opune."

Textul complet al comunicatulului în engleză, franceză și germană poate fi consultat aici:
defren

Textul concluziilor adoptate în unanimitate poate fi consultat aici
Traducerea în limba română a comunicatului și concluzilor este în lucru.

ICSP
Angela Hoffmeyer
Secretary General of International Council on Shared Parenting (ICSP)
Stiftsgasse 6, 53111 Bonn, Germany
Phone: +49-170-800 46 15
E-Mail: [email protected]
Website: www.twohomes.org

Niciun comentariu:

Cele mai citite