luni, 21 martie 2016

Suedia: Codul copiilor și al părinților

Suedia: Codul copiilor și al părinților,
Capitolul 6 și Capitolul 21

Acesta este un rezumat
Acest document poate fi descărcat aici: http://goo.gl/h0iUGL

Traducător: Ionela Munteanu
Corector: Margineanu Emanuela
Clauze inițiale

Secțiunea 1. Copiii au dreptul la îngrijire, securitate și o bună educație. Ei trebuie tratați cu respect după personalitatea și diferitul lor caracter și nu trebuie să fie supusi la pedepse corporale sau alte tratamente umilitoare.

Secțiunea 2. Ambii sau doar unul dintre părinți poate avea autoritatea părintească asupra copilului, dacă instanța nu a încredințat autoritatea părintească către unul sau cel mult doi terți custodieni. Responsabilitatea părintească asupra unui copil continuă până ce el sau ea ajunge la vârsta de 18 ani de această vârstă.
Persoana care are autoritatea părintească (custodianul) asupra copilului este responsabilă pentru nevoile personale ale copilului și trebuie să se asigure că nevoile copilului sunt îndeplinite conform Secțiunii 1.

Persoana care are autoritatea părintească copilului este de asemenea responsabilă pentru asigurarea supravegherii necesare copilului, conform vârstei lui sau a ei, dezvoltare sau alte circumstanțe și să aibă grijă dacă copilul este bine îngrijit și educat. Pentru a preveni cauzarea de stricăciuni în detrimentul altei persoane, custodele trebuie să se asigure că acel copil este ţinut sub supraveghere sau că sunt luate alte măsuri în acest sens. Clauze privind responsabilitatea pentru susținerea materială a copilului sunt menționate în capitolele 9-15.

Secțiunea 10. Dacă una sau două persoane au fost numite explicit pentru a exercita autoritatea părintească asupra copilului iar unul dintre părinții copilului dorește transferarea autorității părintești către sine, sau ambii părinți doresc acest lucru, justiția va decide în concordanță cu interesul superior al copilului. Justiția poate să nu transfere autoritatea părintească către părinți, dacă ambii părinți se opun acestei idei.

Aspectele privind transferul autorității părintești după cum sunt prevăzute în primul paragraf pot fi menționate în cererea oficială depusă de cei doi părinți sau de către unul dintre ei, sau în cererea comisiei de asistență socială.

Secțiunea 10 a. Dacă un custode special trebuie numit, instanța va căuta o persoană potrivită să asigure îngrijire copilului, securitate și o bună educație, atunci aceasta poate fi aleasă. Un minor nu poate fi numit custode.

Două persoane pot fi numite să exercite custodie comună, dacă acestea sunt căsătorite sau locuiesc împreună în circumstanțe asemănătoare mariajului.

În cazul fraților, aceeași persoană poate fi numită custode, dacă nu sunt motive contrare speciale (de exemplu faptul că fratele e minor n.t.)

Dacă un custode trebuie numit după moartea părinților copilului iar părinții, sau numai unul dintre ei, a specificat anterior pe cine să fie numit custode, persoana poate fi numită ca și custode doar dacă nu este găsită nepotrivită pentru acest lucru de către autoritatea competentă.

Secțiunea 10 b. Un custode special numit are dreptul de a fi exonerat de această responsabilitate la cererea sa adresată organului competent.

Dacă copilul are două persoane special numite pentru custodie iar una dintre ele dorește întreruperea exercițiului autorității părintești, justiția poate, pe baza cererii uneia sau amândurora, să încredințeze autoritatea părintească unică celeilalte persoane, luând această decizie cu considerarea interesului superior al copilului. În cazul divorțului persoanelor care dețin autoritatea părintească, justiția poate, prin hotărâre decide cu privire la exercițiul autorității părintești după cum e prevăzut aici, în situația în care sunt motive să se considere că autoritatea părintească comună ar fi incompatibilă cu interesul superior al copilului.

Secțiunea 10 c. Un custode special numit de instanță poate fi revocat, în timpul exercitării de către acesta a autorității părintești, dacă persoana numită se face vinovată de abuz sau neglijență, sau din orice alt motiv nu mai este considerată a fi potrivită pentru a continua să acționeze ca și custode.

Dacă copilul are două persoane numite ca și custode special ir una dintre ele este îndepărtată sau moare, cealaltă persoană poate avea autoritatea părintească. Dacă ambele persoane care exercită autoritatea părintească sunt revocate sau mor, justiția poate numi una sau două alte persoane ca și custozi speciali.

Aspectele privind schimbarea custodiei după cum este prevăzut în această secțiune, pot fi menționate în cererea comisiei de asistență socială.

Secțiunea 15. O decizie pe baza acestui capitol privind transferul unui copil, nu împiedică problema care s-a Asociația Română pentru Custodia Comună hotărât să fie revizuită când aceasta trebuie rezolvată rapid datorită unei schimbări de circumstanțe sau a altui motiv deosebit.

Secțiunea 16. Când un caz conform acestui capitol este luat în vedere de către Curtea de apel administrativă, instanța poate include evaluatori civili.ref.[ngo1925]
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite