sâmbătă, 5 martie 2016

CAZU ZOLTÁN NÉMETH v. UNGARIA

O copie a acestui articol poate fi descărcată aici: https://goo.gl/FFaUTK
Acesta este un rezumat.

HOTĂRÂREA

STRASBOURG

14 iunie 2011

FINAL

14/09/2011Această hotărâre a devenit definitivă în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenție. Ea poate fi subiect al revizuirii editoriale.

În cazul Zoltán Németh v. Ungaria, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția),reunită într-o cameră compusă din:
Françoise Tulkens, președinte,
David Thor Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, judecători,
și Stanley Naismith, grefier de secție,

Deliberând cu ușile închise la 24 mai 2011,
Pronunță următoarea hotărâre, care a fost adoptată la acea dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 29436/05) contra Republicii Ungare depusă la Curte în conformitate cu articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("Convenția"), de către un cetățean maghiar, Dl Zoltán Németh ("reclamantul"), la 04 august 2005.

2. Reclamantul a fost reprezentat de dna M. Regász, un avocat din Budapesta. Guvernul maghiar ("Guvernul") a fost reprezentat de domnul L. Höltzl, agent, Ministerul Administrației Publice și Justiției.

3. La 14 februarie 2008, președintele Secției a doua a decis să comunice cererea Guvernului. Acesta a fost, de asemenea, a decis să se pronunțe cu privire la admisibilitatea și fondul cererii în același timp (articolul 29 § 1).


FAPTELE I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI

4. Reclamantul sa născut în 1958 și locuiește în Szigetszentmárton.

1. Măsurile luate de către instanțele naționale

5. La 23 iunie 1998 în urma pronunțarea divorțului solicitantului și soția sa, Budapesta IV / Judecătoria XV plasat copilului reclamantului - născut în iulie 1993 - cu mama.

6. Reclamantul nu a fost ulterior posibilitatea de a vedea pe fiul său din cauza reticenței mamei să predea copilului.

7. Părinții au reușit să ajungă la o înțelegere cu privire la drepturile de acces tatălui privind vizitele până în vara anului 1999, care a fost aprobat de către Tribunalul din Budapesta, la 8 ianuarie 1999. Potrivit acordului, reclamantul a fost permis să vadă pe fiul său în fiecare secundă Sâmbătă de la ora 9 până la 18, a doua zi după Paște, la aceleași ore și în timpul vacanței de vară de la 7 până la 14 iulie și la 1 până la 14 august. 8. până pe 26 mai 2000, reclamantul a reușit să vadă pe fiul său rareori, deoarece mama a refuzat să se conformeze cu aranjamentul pe cele mai multe ori. De la aceasta data Începând i sa refuzat în totalitate accesul la copil de fostul lui soție.
2. Măsurile luate de către autoritățile tutelare locale


A. Prejudiciu

62. Reclamantul a pretins 40.000 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu moral.

63. Guvernul a contestat această afirmaţie.

64. Curtea consideră că reclamantul trebuie să fi suferit de primejdie ca urmare a neexecutării drepturilor sale de acces și premii el, pe o bază echitabilă, EUR 20.000 de prejudiciu moral.


C. Dobânda de întârziere

68. Curtea consideră că este corespunzător ca dobânda de întârziere să fie bazată pe rata limită a dobânzii Băncii Centrale Europene, la care se vor adăuga trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE

1. Declară plângerea privind articolul 8 admisibilă și restul cererii inadmisibil;

2. Hotărăște că a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție;

3. Susține

(a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data la care hotărârea devine definitivă în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenție, 20.000 EUR (douăzeci de mii de euro) cu titlu de prejudiciu moral , plus orice taxă care poate fi percepută, care urmează să fie convertite în forinți, la rata de schimb aplicabilă la data plății;

(b) că, de la expirarea termenului de mai sus-menționat de trei luni pînă la achitarea dobânzii, urmează să fie plătită la suma de mai sus la o rată egală cu rata minimă de împrumut a Băncii Centrale Europene pentru perioada de întârziere, plus trei procente;

4. Respinge restul pretențiilor reclamantului cu privire la satisfacția echitabilă.
Redactată în limba engleză și notificată în scris la 14 iunie 2011, în conformitate cu articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții.
ref.[ngo3627]
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite