Cine suntem

A.R.P.C.C"Să protejăm inocenţa copiilor noştri" - Principiul fundamental pe care îl servim este cel al protejării interesului superior al copiilor care este acela de a putea creşte având alături pe ambii părinţi într-o atmosferă neconflictuală. 

Asociația Română pentru Custodia Comună (prescurtat ARPCC) este o organizație neguvernamentală care militează pentru introducerea și explicarea prevederilor custodiei comune în România. Situl nostru oficial este www.arpcc.ro și întreținem blog-ul de popularizare blog.arpcc.ro care încearcă să explice către specialiștii și părinții implicați în divorțuri care sunt bunele practici în acest domeniu nou pentru societatea românească.

Suntem implicați în influențarea atitudinii publice și a actorilor politici, în schimbarea de legi, politici, programe guvernamentale, practici, idei, comportamente sau jurisprudență care perpetuează inechitatea, intoleranța și excluziunea. Prin acțiunile noastre redăm părinților divorțați capacitatea de a participa împreună la luarea deciziilor care îi privesc pe copii. De asemenea milităm pentru responsabilizarea instituțiilor statului în fața noastră, a cetățenilor.

ARPCC a fost membru al proiectului Vin Codurile inițiat de către CSM și colaborează cu Ministerul Muncii - Direcția Protecția Copilului și UNICEF pentru îmbunătățirea legislației din domeniul protecției drepturilor copilului (modificările la Legea 272/2004). Organizația a reușit impunerea în vocabularul specialiștilor a noțiunilor cu care operează custodia comună printr-o serie de manuale pentru uzul judecătorilor și al justițiabililor dar și prin intensa activitate jurnalistică pe blogul asociației dar și pe alte bloguri partenere.

Colaborăm cu instituțiile statului român (CSM, INM, Ministerul Muncii - Direcția Protecția Copilului, Ministerul Justiției, Camera Deputaților, Poliție) pentru a determina alinierea acestora la standarde nediscriminatorii (pe criteriul sex) de acordare a custodiei și pentru uniformizarea modului în care aceste instituții tratează părinții copilului. 

În contextul intrării în vigoare a noului Cod civil, Asociația dorește să acopere golul de cunoștințe existent în domeniu, prin popularizarea celor mai bune practici din țările care au introdus anterior custodia comună în legislația lor. Cele mai importante două inițiative din prezent (anul 2012) sunt legate de monitorizarea implementării noului Cod civil în Tribunalele și Curțile de Apel din România precum și inițiativa de implementare a planului parental minimal obligatoriu în cauzele cu minori.
Cele mai citite