marți, 29 decembrie 2015

Comunicat de Presă al Consiliului Internațional pentru Sudierea Custodiei Comune


Comunicat de Presă
Bunele practici legale și psiho-sociale legate de implementarea aranjamentelor de tip “custodie comună” (autoritate părintească comună cu locuință alternantă)
Consiliul Internațional privitor la Custodia Comună (ICSP) certifică din punct de vedere științific rezoluția numărul 2079 a Consiliului Europei legată de egalitatea părintească.
Bonn, Germania, 23 decembrie 2015. În perioada 9-11 decembrie a avut loc conferința internațională pe teme legate de bunele practice în implementarea autorității părintești comune la Bonn, în Germania. Conferința a fost gazda a 120 participanți provenind din 20 de țări și de pe 3 continente diferite. Conferința a adunat profesori, practicieni și reprezentanți ai societăţi civile interesați în studierea și dezvoltarea înțelegerii legate de noile paradigme sociale care favorizează co-parentalitatea în familiile în care cei doi părinţi sunt despărțiți. Conferința a fost prezidată în comun de către președintele ICSP Prof. Edward Kruk din Canada și de către Prof. Dr. jur. Hildegund Sünderhauf de la Universitatea Luterană din Nuernberg din Germania.
Conform Prof. Edward Kruk, cea de a doua manifestare de acest tip constituie un avans semnificativ faţă de prima conferință ICSP din anul 2014. “În timp ce prima conferință a avut în atenție idea de a acoperi prăpastia de înțelegere dintre studiile științifice și practica socio-legală, cea de a doua conferință a mutat polul de interes al discuțiilor înspre implementarea bunelor practici legate de custodia comună atât în lege cât și în activitatea practicienilor din domeniul sănătății mentale. Suntem martorii unei schimbări de paradigmă la nivel global, în sensul acceptării faptului că aranjamentele de tip autoritate părintească comună cu locuință alternantă sunt necesare copiilor și servesc interesului superior al copilului, fapt pentru care considerăm că este momentul să preluăm responsabilitatea de a acționa în sensul implementării custodiei comune la o scală mai largă."
Prof. Hildegund Sünderhauf, Președintele comitetului științific al ICSP a subliniat următoarele: “această conferință a arătat extrem de clar că există o cantitate impresionantă de cercetări științifice care sugerează avantajele aranjamentelor de tip custodie comună față de aranjamentele în care locuința este doar la unul dintre părinți. Există probe științifice cât se poate de clare care arată că acest tip de aranjament familial poate ajuta la mai buna ajustare a copiilor post-divorţ în cele mai multe cazuri.”
Dr. Chantal Clot-Grangeat, psiholog clinician şi vice-preşedinte al ICSP a confirmat: “Profesioniștii în domeniul Familiei ar trebui să incorporeze cercetările și concluziile științifice în munca pe care o desfășoară împreună cu familia care trece prin criza legată de separarea părinţilor, favorizând acțiunile care au rolul de detensionare a disputelor parentale cât acestea sunt încă în fază incipientă.
Oliver Hunziker, vice-președintele ICSP și reprezentant al societăţi civile a concluzionat următoarele: “bazat pe aceste cercetări științifice și pe recenta Rezoluție 2079 a Consiliului Europei privitoare la egalitatea părintească prezentată în fața participanților la conferință de chiar inițiatoarea rezoluției, d-na Françoise Hetto-Gaasch, politicienii din toate țările trebuie să acționeze acum pentru a schimba corespunzător legislația națională.”
Următoarea conferință internațională asupra custodiei comune este programată a fi organizată în primăvara anului 2017 în Boston, SUA.
Conferința Internațională privitoare la custodia comună din 2015 a fost susținută de către Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), care este unul dintre cele mai mari fonduri de cercetare din Germania împreună cu Universitatea Luterană din Nuernberg.
Pentru detalii suplimentare puteți contacta pe:
Angela Hoffmeyer, Secretar General
International Council on Shared Parenting (ICSP)
Stiftsgasse 6, 53111 Bonn, Germany
Telefon: +49-170-800 46 15
E-Mail: [email protected]

Website: www.twohomes.org

Anexă - Concluziile conferinței

1.     Custodia comună fizică (locuința alternantă) este recunoscută deja atât de către comunitatea de profesioniști (cercetători științifici) cât și de către practicienii în domeniul legal și al sănătății mentale, ca o reprezentând un aranjament parental viabil după separarea părinţilor, aranjament care este optim pentru dezvoltarea și bunăstarea copilului. Există un consens că trebuie pornite neîntârziat acțiunile de implementare a prezumției de custodie comună fizică (locuință alternantă) atât în domeniul științelor psiho-sociale cât și în domeniul juridico-legal, cu o susținere și o certificare deplină din partea organizațiilor și asociațiilor profesionale.
2.     Noțiunea de custodie comună fizică include atât ideea de autoritate părintească comună (proces de luare în comun a deciziilor privitoare la copil) cât și pe cea de responsabilitatea părintească comună pentru activitățile de zi cu zi pe care un părinte trebuie să le ia pentru creșterea și bunăstarea copiilor săi, responsabilități care trebuie să se împartă echilibrat între cei doi părinți, dar care pot evolua conform cu nevoile și vârsta copilului. Există un consens la nivelul acestui for științific privitor la faptul că implementarea legală a prezumției de locuință alternată, ar trebui să includă atât regula împărțirii responsabilității parentale între cei doi părinți cât și introducerea unei prezumții legale privitoare la creșterea efectivă a copiilor de către părinți, indiferent dacă cei doi locuiesc împreună ori separat.
3.     Cum co-parentalitatea (creșterea și educarea copiilor de către ambii părinți) este recunoscută ca fiind mijlocul cel mai eficient de a reduce conflictul inter-parental și a preveni apariția primelor acte de violență în familie, există un consens la nivelul acestui for științific privitor la faptul că implementarea din punct de vedere legal și psiho-social a prezumției legale de custodie comună fizică (autoritate părintească împărțită cu locuință alternantă) ar trebui încurajată cu atât mai mult în cazul familiilor în care părinții sunt în conflict, cu certificarea deplină a organizațiilor și asociațiilor profesionale [din domeniul sănătății mintale și al medierii].
4.     Există de asemenea un consens privitor la faptul că cele descrise mai sus sunt valabile în cazul majorității copiilor și familiilor dar nu în situația în care există probe certe de abuz fizic între părinți sau violență îndreptată împotriva copiilor din partea unuia sau ambilor părinți. În aceste cazuri de violență fizică există un consens privitor la faptul că ar trebui introdusă o prezumție legală împotriva aranjamentelor de tip locuință alternantă. Există de asemenea un consens cu privire la faptul că viitoarele cercetări științifice și acțiuni de modificare a legislației ar trebui să dezvolte practici privitoare la respectarea măsurilor de siguranță în cazurile în care s-a stabilit existența violenței în familie.
5.     Deoarece există probe crescute privitoare la faptul că prezumțiile legale legate de locuința alternantă pot preveni apariția fenomenului de alienare părintească pe de o parte dar și pot ajuta la remedierea acestui fenomen deja instalat, există un consens la nivelul acestui forum științific cu privire la aplicarea de cercetări științifice mai amănunțite care să exploreze viabilitatea instalării unei prezumții legale de locuință alternantă în situațiile în care alienarea părintească este prezentă.
6.     Deoarece există probe din ce în ce mai numeroase privitoare la faptul că medierea și serviciile de consiliere psihologică ajută implementării corecte a aranjamentelor de tip locuință alternantă există un consens la nivelul acestui forum științific privitor la faptul că orice efort spre implementarea prezumțiilor legale în favoarea locuinței alternante ar să fie dublate de crearea și punerea la dispoziția familiilor a unei rețele accesibile de centre de consiliere familială, care să ofere servicii de mediere și alte astfel de servicii relevante de sprijin al familiei. Cerem prin aceasta guvernelor să creeze astfel de rețele de centre de sprijin pentru familie.
7.     Cerem statelor membre ale Consiliului Europei să adopte pe deplin prevederile cuprinse în Rezoluția nr. 2079 din 2 octombrie 2015, în particular a următoarelor paragrafe:
5.5. să introducă în legislația lor, în caz de separare a părinților, principiul de reședință alternantă …
5.9. să încurajeze și, după caz, să stimuleze medierea în cadrul procedurilor judiciare care privesc cazuri de familie ce implică copii …


ARPCC Ref. [ngo3618]

Niciun comentariu:

Cele mai citite