luni, 11 martie 2013

Texte de lege putin cunoscute privitoare la egalitatea parinteasca ...


(Preluare din  Cartea Albastră editată de Unicef, capitolul care explică articolul 18 al convenției privitoare la drepturile copilului:

Articolul 23(4) din Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice prevede ca Statele Părți „să ia măsuri corespunzătoare pentru garantarea egalității în drepturi și responsabilități a soților la căsătorie, în timpul căsătoriei și după destrămarea acesteia“. 
(textul de lege complet se poate consulta aici)

În cadrul mariajului, soții trebuie să aibă drepturi și responsabilități egale în familie. Această egalitate se extinde asupra tuturor problemelor ce rezultă din relația lor… Această egalitate continuă să se aplice și în cadrul aranjamentelor făcute la separarea lor legală sau la dizolvarea căsătoriei… Astfel, trebuie interzis orice tratament discriminatoriu referitor la motivele și procedurile de separare sau divorț, la custodia copilului… drepturile de vizitare, pierderea sau recuperarea autorității parentale, ținându-se cont de faptul că interesele copilului trebuie să primeze“ (Comitetul pentru Drepturile Omului, Comentariul General nr.19, 1990, HRI/GEN/1/rev. 5). 
(textul a fost preluat din capitolul 18 al Manualului eidtat de Unicef, disponibil aici)

Codin Băltăgan

Niciun comentariu:

Cele mai citite